Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
477
lượt xem
74
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 15 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 15 Computer Tiếng Anh lớp 8

I. Read the following passage and answer each of the questions below.
Daniel has always enjoyed using computers. He started using them at school, but he’s had his own computer at home for about two years. He’s been using it to write his compositions. This year, Daniel did very well in his school exams, and as a reward, his parents offered to buy him a modem. A modem allows his computer to ‘talk’ over the telephone to other computers. Daniel has been using his modem for a few weeks now. He’s been sending messages to people around the world. He’s even been playing computer games with kids in America.
1. Who has always enjoyed using computers?
2. Where did he start using them?
3. What has he been using it for?
4. What did his parents offer to buy him?
5. What has he been playing with kids in America?
Write the sentences with for or since, use the verbs in the present perfect.
6. I/own/this computer/three years.
7. They/visit/the Silicon Valley/last November.
8. Nam/be/happy/he had the computer.
9. We/learn/computer science/a month.
10. She/work/at our school//the year 2000.
11. I/use/those programs/two year.
12. The printer/stop working/this morning.
13. They/ know/the name of the company/a long time.
14. He/read/the book/9 o’clock.
15. This computer/is/the best one/I/ever use.

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 Computer. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.

 

Đồng bộ tài khoản