Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
242
lượt xem
26
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 16 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions dưới đây:

Bài tập tự luận Unit 16 Inventions Tiếng Anh lớp 8 

I. Active or passive? Put the verbs into the correct form.
1. There is somebody walking behind us. I think we (follow) __________.
2. Every time I print a document, the printer (break) __________ down.
3. Apples (say) __________ to be good for our health.
4. Hoa (bear) __________ in Hue but she (grow) _________ up in Hanoi.
5. “Is Thanh’s house still for sale?” – “No, it (sell) ________ since last month.”
6. The application form should (send) _________ today so that I (arrive) _________ the next day.
7. How _______ cakes (make) _______? _______ you (ever/ make) _______?
8. I (see) _______ an accident last night. Somebody (call) _______ an ambulance but nobody (injure) ________ so the ambulance (not/ need) ________.
9. “Who (invent) ________ the microphone?” “It (invent) ________ by D.E. Hughes in 1878.”
10. The printer (break) _______ down yesterday, but now it’s OK. It (work) _______ again; it (repair) _________.
11. The professor (give) ________ a speech on history at the moment.
12. A research (do) _______ by the professor for three years.
13. An English-speaking club (hold) _______ in our school next year.
14. We (organize) ________ a workshop on environment this weekend.
15. Something (do) ________ in our city to improve living condition so far.
16. They (take) _______ part in a contest last year.
17. We (go) ________ home with you then. Do you agree?
18. Flowers (cut) ________ in the morning to sell in the market

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 Inventions. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.

Đồng bộ tài khoản