Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
1.638
lượt xem
194
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 2 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements:

Bài tập tự luận Unit 2 Making Arrangements Tiếng Anh lớp 8

I. Complete the paragraph. Put the verbs in brackets into the correct form or tense.
Nien (be) …………Hoa’s next-door neighbor in Hue. She (be) …………very beautiful. She (have) …………big brown eyes and lovely smile. Last week, she (go) …………to Ha Noi (visit) …………Hoa. They (travel) …………around the city and (see) …………a lot of interesting places. Nien (think) …………Ha Noi (be) …………beautiful but so noisy and busy, so she (not like) …………(live) …………there.

II. Supply the correct word form.
1. People in my country are very warm and ……………………. (friend)
2. An …………………….is a child whose parents are dead. (orphanage)
3. L.A. Hill is a …………………….writer. (humor)
4. I’m …………………….sorry for the delay. (extreme)
5. She looks more …………………….than her sister. (BEAUTIFULLY )
6. They were very …………………….to survive a shipwreck. (luck)
7. I love the …………………….of summer evenings in the countryside. (peaceful)
8. Those cats look ……………………. (love)

III. Make questions for the answers.
1. ………………………………………………………………………………………………………..
- Nguyen Bao Quoc.
2. ………………………………………………………………………………………………………..
- Fifteen.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản