Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
887
lượt xem
135
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 3 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home:

Bài tập tự luận Unit 3 At Home Tiếng Anh lớp 8

I. Use the correct form of verbs with the present tense.
1. The sun (rise)_________________ in the east.
2. The Moon (not move) _________________ around the Sun.
3. They (make) _________________things from metal
4. I (visit) _________________our village every week
5. ______ water (boil)___________ at 1000C?

II. Put the verbs in these sentences with the present progressive tense.
1. You (study) _________________ at school now.
2. Lan (not watch) _________________TV at the moment.
3. My mum (cook) _________________ lunch at the present.
4. They (play) _________________soccer at the stadium.
5. _______She (clean) _____________ the floor now?

III/ Put the verbs in these sentences with the simple future tense.
1. We (not play) _________________soccer tomorrow afaternoon.
2. She (come) _________________ to Vietnam next month.
3. Mrs. Smith (help) _________________ us finish this book.
4. _______they (fly) _________to Paris this month?
5. What ______ you _______ in two months?

IV.Prepositions:
1. Children are fond ______ picture books.
2. My sister is good ______ Moths and English.
3. Why don't you get acquainted ______ them first?
4. Tom is different ______ his parents.
5. Are you interested ______ that topic?
6. It’s very kind ______ you to say so.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 At Home. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản