Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
934
lượt xem
135
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 4 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past:

Bài tập tự luận Unit 4 Our Past Tiếng Anh lớp 8 

1. Put the following direct commands into indirect commands, using "ask / tell + object + to-infinitive".
Example: "Buy me some stamps, Hoa" Lan said.
Lan asked Hoa to buy her some stamps.
1. "Don't make too much noise, chidren," he said.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. "Switch off the radio," he said to her.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. "Shut the door, Tom," she said.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. "Please pay at the desk," said the assitant to us.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. "Lend him your dictionary for a moment, Lan" I said.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. "Open your bag, please," he said.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. "Don't touch that switch, Tom," I said.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. "Fill up this form and send it by post," the secretary said to me.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Put the following sentences into the direct speech.
1. She told me not to forget the explanations to the lessons.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. She told me to stay there.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. He told me to try to come on time.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. The teacher told us not to make so much noise.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. He told us to send him some money at once.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. I told him not to call me again at that late hour.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. His sister told him not to do anything dangerous.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. My brother advised me to work harder for my final exams.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. He asked us to be quiet.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. I told him never to try to do that again.
=> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Past. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản