Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.308
lượt xem
184
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 5 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits:

Bài tập tự luận Unit 5 Study Habits Tiếng Anh lớp 8

I. Put the following commands and requests into reported speech:
(chuyển các câu sau sang dạng câu gián tiếp dạng yêu cầu, mời, khuyên)
1. “Would you like to drink coffee, Lan” said Ba.
-> _______________________________________________
2. My husband said to me “Go to the movie!”
-> _______________________________________________
3. I said to him “Stay at home!”
-> _______________________________________________
4. My mother said to us “Don’t watch TV much.”
-> _______________________________________________
5. My daughter said to us “Don’t laugh me”
-> _______________________________________________
6. The lifeguard said, “Don’t swim out too far, boys."
-> _______________________________________________
7. Nam said to the taxi driver, “Please turn left at the first traffic light."
-> _______________________________________________
8. The policeman said," Don't touch anything in the room."
-> _______________________________________________
9. “You shouldn’t smoke cigarettes” said the doctor to Mr. Brown.
-> _______________________________________________
10. “You’d better play sports every day” said my teacher.
-> _______________________________________________
II. Change these sentences into indirect speech: (Dạng câu phát biểu)
1. She said, “I will answer the phone."
-> _______________________________________________
2. He said to his friends, “I must go home now."
-> _______________________________________________
3. Hoa said, “I can't go out after 8 p.m."
-> _______________________________________________
4. She said to me, “I will come and see you as soon as I can."
-> _______________________________________________
5. Judy said, “John wants to come here but he isn't very well."
-> _______________________________________________

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Study Habits. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 

Đồng bộ tài khoản