Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
533
lượt xem
38
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 7 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood:

Bài tập tự luận Unit 7 My Neighborhood Tiếng Anh lớp 8

I. Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets.
1. They are getting along with their
(NEIGHBORHOOD)
2. My mother cooked a dish last night. (TASTE)
3. My neighborhood is for good and cheap
restaurants. (FAME)
4. How often do you yourself? (WEIGHT)
5. The of a neighborhood is very important to its
dwellers. (SAFE)
6. Everyone in the neighborhood is with what we
have done. (PLEASE)
7. The of the house is very kind to us. (OWN)
8. Mary likes attending the English contests.(SPEAK)
married.

II. Use the following key words to write meaningful sentences.
1. you / take / medicine / yet?
2. My uncle / move / HCM City / 1987 / and / live / there / the.
3. My bicycle / not / same / yours
4. He / work / that company / 6 years

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My Neighborhood. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản