Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.008
lượt xem
155
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập tự luận trong Unit 9 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course:

Bài tập tự luận Unit 9 A First - Aid Course Tiếng Anh lớp 8

I. Combine each pair of the sentences, using the adjective + to + verb/ noun clause structures
Eg. 1.She was disappointed. She heard about that
She was disappointed to hear about that.
2. He will win the game. I’m sure
I’m sure that he will win the game.
1. They passed all the exams. They are lucky.
………………………………………………………………………………..
2. John got Ann’s letter yesterday. He was very surprised.
………………………………………………………………………………..
3. She can’t come. I’m afraid.
………………………………………………………………………………..
4. We heard about your father’s illness. We were sorry.
………………………………………………………………………………..
5. I have nothing better to offer you. T’m ashamed.
………………………………………………………………………………..
6. Susan received a lot of birthday presents. She was happy.
………………………………………………………………………………..
7. You wouldn’t come back. I was worry.
………………………………………………………………………………..
8. You are interested in protecting the environment. We are delighted.
………………………………………………………………………………..
9. Jane has decided to leave the company. I’m sorry.
………………………………………………………………………………..
10.He jumped into the river to save the child. It was brave of him.
………………………………………………………………………………..

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản