Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.208
lượt xem
209
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ cung cấp các các bài tập tự luận trong Unit 2 tiếng Anh 9. Các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp acc1 em học sinh củng cố từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài này. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing:

Bài tập tự luận Unit 2 Clothing Tiếng Anh lớp 9

I. Give the correct word formation
1. We have been _____ since we were children. I hope our ______ will last forever. (friend)
2. The baby is sleeping ______________. (peace)
3. She sang the song ______________. (beauty)
4. Her new album is very ______________. (impress)
5. What is the _____________ between living in the city and living in the countryside? (differ)
6. She always does things _______. Things seem go wrong when she touches them. (care)
7. I enjoy a ______________ life in Vietnam. (peace)
8.___________, we visit our relatives and friends on New Year’s Day. (Tradition)
9. They have had a plan to replace the unfashionable vehicles. They hope all means of transportation will be _______________ soon. (modern)
10.She has the ______________ to create new designs for the ao dai. (inspire)
II: Rewrite sentences, using the provided word keep meaning as that of the root one
1. She knows a lot more about it than I do.
I don't know ..................................................................................................................................
2. Let's go abroad for our holiday this year.
Why ................................ .............................................................................................................
3. During dinner, the phone rang.
While I ........................... .............................................................................................................
4. It takes six hours to drive from London to Edinburgh.
It is a .............................. .............................................................................................................
5. Is this car yours ?
Do you ......................... ............................................................................................................. ?

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Clothing. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản