Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
776
lượt xem
151
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media trên eLib.vn. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ cung cấp các bài tập trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh 9 giúp các em học sinh củng cố vốn kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đã được học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media:

Bài tập tự luận Unit 5 The Media Tiếng Anh lớp 9

I./ Complete the sentences with an appropriate form of words in parentheses: (1m)
1) Her clothes look very modern and ______________. (fashion)
2) She made a deep _____________ on the members of her class.(impress)
3) _____________, ao dai was worn by both men and women. (tradition)
4) I got dressed very ____________ and went to school. (quick)
5) They _____________ me to join their family to Hue last year.(invitation)
6) They _________________at least twice a week. (correspondence)
7) Hanoi is not ______________from Kuala Lumpur .(difference)
8) What is the main language of ______________ at the school? (instruct)
9) They have just _______________ a new style of jeans in the USA .(Introduction)
10) I like to wear casual clothes because it is ______________. (convenience)

II./ Supply the correct form for the verbs in brackets :
1. She enjoys (play) ....................................... badminton.
2. When will you finish (repair) .................................... my car ?
3. We began (learn) .................................... English 4 years ago.
4. He hates (have) ................................ lunch at school.
5. Don’t forget (do) ................................... your homework !
6. Why do you decide (choose) .................................. this book ?
7. He loves (listen) ...................................... to live music on TV.
8. I am interested in (play) ............................... computer games.
9. My father likes (read) ................................ newspapers before going to work.
10. Is she fond of (chat) ........................................... ?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 The Media. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản