Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
2.270
lượt xem
343
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ cung cấp các bài tập trắc nghiệm Unit 6 tiếng Anh 9 giúp các em học sinh củng cố vốn kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đã được học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment dưới đây:  

Bài tập tự luận Unit 6 The Environment Tiếng Anh lớp 9

I. Fill in the blanks with proper words, then answer the following questions.
scientists/ pollution/ serious/ factories
exhaust/ reduce/ require/ percentage
Everyone wants to reduce (1) _______. But the pollution problem is as complicated as it is (2) _______. It is complicated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, (3) _______ from automobile caused large (4) _______ of air pollution. But the automobile provides transportation to millions of people. (5) _______ discharge much of the material that pollutes air and water, but factories give employment to a large number of people.
Thus, to end or greatly (6) _______ pollutions immediately, people would have to stop using many things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduces in several ways, (7) _______ and engineers can work to find ways t lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government can pass and enforce laws that (8) _______ businesses and individuals to stop, or cut down on certain polluting activities.
Questions:
1) Do things that benefit people bring about pollution?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Is it complicated to reduce pollution? Why or Why not?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Who can find ways to lessen the amount of pollution?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) What can the Government do to reduce pollution?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 The Environment. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.

Đồng bộ tài khoản