Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.408
lượt xem
179
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Mô tả BST Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tư liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các bài tập tiếng Anh lớp 9 trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được nghĩa của các từ vựng trong Unit 9 tiếng Anh lớp 9. Từ đó, mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bản thân. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters:

Bài tập tự luận Unit 9 Natural Disasters Tiếng Anh lớp 9

I. Finish the second sentence with the word provided and keep meaning as the root one
1. The red shirt is more expensive than the blue one.
 The blue..................................................................................................................
2. Secondary schools are much bigger than primary schools.
3. Ann always gets good marks, but Mary always gets excellent marks.
 Marystudies.............................................................................................................
4. Tom got 3 accidents last year but Smith didn’t.
 Smithdrove..............................................................................................................
5. He doesn’t learn English as well as she.
 She...........................................................................................................................
6. He didn’t take anything as he left the factory.
 He left thefactory.....................................................................................................
7. This house is less comfortable than the one we saw last month.
 This house is not......................................................................................................
8. Learning English is interesting.
 It’s............................................................................................................................
9. He was so tired that he felt asleep before the end of the film.
 He was too..............................................................................................................
10/ Jane can play the piano better than Elizabeth.
 Elizabeth................................................................................................................

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản