Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 7 tài liệu

0
358
lượt xem
28
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm

Mô tả BST Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu bổ ích cho công tác dạy và học của mình. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp trên elib.vn nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm:

1. Công thức chung của ankylbenzen là:
A. CnH2n + 1C6H5 B. CnH2n – 6, C. CxHy¬, D. CnH2n + 6,

2. Chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống .... trong câu sau:
Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen liên kết với nhau tạo thành ........
A.Mạch thẳng B. Vòng 6 cạnh đều, phẳng. C. vòng 6 cạnh, phẳng D. mạch có nhánh.

3. Hiđrocacbon thơm C9H12 có bao nhiêu đồng phân:
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

4. Hiđrocacbon thơm C8H10 có bao nhiêu đồng phân:
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5

5. Có 4 tên gọi: 0-xilen, 0-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của mấy chất?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6. Cho ankylbenzen có công thức
A. 1–etyl–3–metylbenzen B.5–etyl–1–metylbenzen
C.2–etyl–4–metylbenzen D.4–metyl–2–etylbenzen

7. Công thức cấu tạo của stiren là:

8. Hiđrocacbon nào sau là naphtalen.

9. o – đibrombenzen có công thức cấu tạo là:
A.1,4,6- trimetyl benzen B.Trimetyl benzen
C.1,2,4 -trimetyl benzen D. 1,3 – đimetyl toluen

10. Biểu diễn cấu tạo của isopropylbenzen là:
D) Tất cả đều đúng

11. Tính thơm của benzen được thể hiện ở điều nào ?
A. Dễ tham gia phản ứng thế B.Khó tham gia phản ứng cộng
C.Bền vững với chất oxi hóa. D.Tất cả các lí do trên

12.Câu nào sai trong các câu sau:
A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.
B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.
C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

13. Câu phát biểu nào sau đây là chính xác nhất:
A. Aren là hiđrocacbon có mạch vòng và có thể gắn được nhiều nhánh khác trên vòng đó.
B. Aren là hiđrocacbon thơm, no có tính đối xứng trong phân tử.
C. Aren là hợp chất có một hay nhiều nhánh ankyl gắn trên nhân benzen.
D. Aren là hợp chất hữu cơ có chứa vòng benzen (nhóm phenyl).

14. Trong các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của benzen: 1, Toluen 2, etylbezen
3, p–xylen 4, Stiren
A. 1 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2,3 D. 1, 2

15. Câu nào sau đây không đúng?
A. Sáu ngtử C trong phân tử benzen tạo thành một lục giác đều.
B. Tất cả các ngtử trong ptử benzen đều nằm trên cùng một mặt phẳng.
C. Trong ptử benzen các góc hoá trị bằng 1200 D. Trong ptử benzen ba lkết đôi ngắn hơn ba lkết đơn. 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận và trắc nghiệm chương Hiđrocacbon thơm. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản