Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
191
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9

Mô tả BST Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9

Thư viện eLib mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9 để có thêm các tài liệu hay, chất lượng hỗ trợ trong công tác giảng dạy, học tập. BST bao gồm nhiều tài liệu Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9 giúp các em tham khảo, phục vụ cho việc học và ôn tập hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9:

Câu 1: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN?
Câu 2: Trình bày cấu trúc không gian của ADN?
Câu 3: Định nghĩa NTBS? Hệ quả của nó?
Câu 4: Gen là gì? Bản chất hóa học của gen?
Câu 5: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ARN?
Câu 6: Trình bày cấu trúc của Pr và chức năng của nó?
Câu 7: Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù? Chức năng của ADN
Câu 8: Trình bày quá trình tự sao của ADN? Ý nghĩa của quá trình đó?
Câu 9: So sánh Gen với ADN. Nêu mối quan hệ giữa hoạt động gen với ADN
Câu 10: So sánh ADN với ARN về cấu trúc?
Câu 11: ADN có tính chất và đặc điểm gì mà có thể đảm baỏ cho nó giữa được TTDT và truyền đạt TTDT trong cơ thể sống?
Câu 12: Trình bày quá trình sao mã ? Ý nghĩa của quá trình đó?
Câu 13: Trình bày quá trình giải mã? Ý nghĩa của quá trình đó?
Câu 14: So sánh cơ chế tự nhân đôi của ADN và cơ chế tổng hợp ARN?
Câu 15: So sánh ADN với Pr về cấu trúc?.
Câu 16: Pr có tính đa dạng và đặc thù thể hiện ở những điểm nào?
Câu 17: Trình bày cơ chế tổng hợp chuỗi axit amin?
Câu 18: Giải thích tại sao Trâu, Bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?
Câu 19: Trình bày mối quan hệ giữa gen với tính trạng?
Câu 20: Ở 1 cơ thể lưỡng bội của loài số gen có bằng số tính trạng của cơ thể không? Giải thích?  

Hãy tham khảo đầy đủ Bài tập tự luận về ADN và bản chất của gen Sinh học 9 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản