Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 6 tài liệu

0
662
lượt xem
12
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10 trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều bài tập tự luận về chuyển động tròn đều giúp các em học sinh nắm được cách giải các bài tập về chuyển động. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10 dưới đây:

Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều

Bài 1. Một vật nằm trên đường xích đạo của Trái Đất. Trong chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó, hãy tính: Tốc độ góc, tốc độ dài, tần số và gia tốc hướng tâm của vật. So sánh gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2 với gia tốc hướng tâm của vật. Cho biết bán kính trái đất là R = 6400km
ĐS: ω = 7,3.10-5rad/s; v = 467m/s; f = 1,16.10-5Hz; aht = 0,034m/s2 nhỏ hơn g 288 lần
Bài 2. Một chất điểm chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong 1 giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của nó.
ĐS: v = 12,56m/s; aht = 394,4 m/s2
Bài 3. Trái Đất quay chung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo coi như tròn, bán kính R = 1,5.108km. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo coi như tròn, bán kính r = 3,8.105km.
a) Tính quãng đường Trái Đất vạch được trong thời gian Mặt Trăng quay đúng 1 vòng ( 1 tháng âm lịch).
b) Tính số vòng quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trong thời gian Trái Đất quay đúng 1 vòng (1 năm)
Cho biết: Chu kì quay của Trái Đất: 365,25 ngày; Chu kì quay của Mặt Trăng: 27,25 ngày
ĐS: a) t = 3,3.105s
Bài 4. Cánh quạt của một máy bay lên thẳng quay tròn đều.
a) Hãy so sánh vận tốc và gia tốc hướng tâm của một điểm A ở đầu cánh quạt và một điểm B ở giữa cánh quạt.
b) Cánh quạt có đường kính bằng 10,0m và quay với vận tốc 900 vòng trong 1 phút. Hãy tính vận tốc của điểm A.
ĐS: a) vA = 2vB; aA = 2aB b) vA = 472m/s
Bài 5. a) Tính vận tốc góc và chu kì của các kim chỉ phút và kim chỉ giờ của một đồng hồ. Giả sử rằng các kim này chuyển động tròn đều. Tính tỉ số các vận tốc đó của hai kim
b) Cho biết kim phút dài 6 cm. Hỏi, đầu kim này vạch được quãng đường dài bao nhiêu sau một ngày đêm.
ĐS: a) Tp = 3600s, ωP = 17,45.10-4 rad/s; Th = 43,2.103s, ωh = 14,5.10-5 rad/s; ωP/ωh = 12
b) S = 9m
Bài 6. a/ Một vệ tinh phải có chu kì quay là bao nhiêu để nó trở thành vệ tinh địa tĩnh của Trái Đất?
b/ So sánh vận tốc góc của một chiếc kim giờ và của một điểm trên đường xích đạo.
ĐS: a) T = 12h; b) ωh/ωxđ = 2
Bài 7: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất mỗi vòng hết 1giờ. Hãy tính tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Biết bán kính Trái Đất là 6400km và độ cao của vệ tinh là 400km.
ĐS: v ≈ 11868 (m/s) ; a ≈ 20,7 (m/s2)
Bài 8: Một đồng hồ có kim giây dài gấp 1,5 lần kim phút của nó. Hãy so sánh tốc độ góc, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của hai đầu kim.
ĐS: ωgiây = 60 ωphút ; vgiây = 90 vphút ; agiây = 5400 aphút
Bài 9: Một chiếc xe chuyển động đều, vận tốc 36 km/h. Khi đó một điểm trên vành bánh xe vạch được một cung 90o sau 0,05s. Xác định bán kính bánh xe và số vòng quay trong 10s.
ĐS: R = 1/π (m) ; N = 50 (vòng)
Bài 10: Khi đĩa quay đều thì một điểm trên vành đĩa chuyển động với vận tốc 3 m/s. Một điểm nằm gần trục quay hơn cách điểm trên vành đĩa một đoạn 10 cm có vận tốc là 2 m/s. Xác định tần số, chu kỳ và gia tốc hướng tâm của điểm nằm trên vành đĩa.
ĐS: n = 1,59 (vòng/s) ; T = 0,6 (s) ; aht = 30 (m/s2)

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về chuyển động tròn đều Vật lý 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản