Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
171
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12

Đến với bộ sưu tập Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12 dưới đây:

Di truyền liên kết với giới tính
Câu 1. Trình bày đặc điểm di truyền của tính trạng do các gen trên NST X và NST Y quy định.

Câu 2. Làm thế nào để biết được một bệnh nào đó ở người là do gen lặn trên NST giới tính X hay do gen trên NST thường quy định?

Câu 3. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do một gen lặn nằm trên X quy định. Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy một người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh được một người con trai thì xác suất để người con trai đó bị bệnh mù màu là bao nhiêu? Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này đều không bị bệnh.

Câu 4. Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và xanh lục)
Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một con trai mù màu (3) và một con gái bình thường (4). Người con gái lớn lên lấy chồng bị mù màu (5), sinh được một con gái bình thường (6) và một gái mù màu (7). Xác định kiểu gen của 7 người trong gia đình đó.

Câu 5. Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có thỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn con cái.
a. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Khi thực hiện phép lai nghịch với phép lai trên thì sự phân li về kiểu gen và kiểu hình F2 sẽ như thế nào?

Câu 6. Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng x ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 100% R.giấm mắt đỏ. Cho F1 giao phối tự do với nhau -> F2 TLKH: 3 đỏ:1 trắng, trong đó mắt trắng là con đực. Cho mắt đỏ dị hợp F2 x đực mắt đỏ -> F3. Biết không có đột biến, theo lý thuyết trong tổng số ruồi F3 ruồi đực mắt đỏ chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
Câu 7. Khi nghiên cứu tính trạng màu sắc mắt và độ dài cánh của một loài ruồi giấm, người ta đem lai bố mẹ đều thuần chủng nhận được F1 đồng loạt ruồi giấm mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục cho các cá thể F1 giao phối, đời F2 phân li kiểu hình theo số liệu sau:

Ruồi giấm cái Ruồi giấm đực
241 mắt đỏ, cánh dài 119 mắt đỏ, cánh dài
79 mắt đỏ, cánh ngắn 121 mắt trắng, cánh dài
41 mắt đỏ, cánh ngắn 39 mắt trắng, cánh ngắn
Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen điều khiển.
a. Xác định quy luật di truyền màu mắt.
b. Tính trạng hình dạng cánh được di truyền theo quy luật nào?
c. Viết sơ đồ lai của P và F1 về sự di truyền của cả hai cặp tính trạng.

Di truyền ngoài nhân
Câu 1. Nêu đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào là do gen trong nhân hay gen ngoài nhân quy định?

Câu 2. Có thể giải thích hiện tượng lá lốm đốm các màu ở một số thực vật như thế nào? Việc nghiên cứu di truyền tế bào chất có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

Câu 3. Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST.

Câu 4. Nêu sự khác nhau giữa ADN ti thể và lục lạp với ADN trong nhân. Nêu chức năng của bộ gen ti thể và lạp thể. 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sinh học 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản