Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 3 tài liệu

0
503
lượt xem
5
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12:

Bài 1: Khi cho giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỉ lệ phân ly sau:
70% cây cao, quả tròn;
20% cây thấp, quả bầu dục;
5% cây cao, quả bầu dục;
5% cây thấp, quả tròn;
a. Xác định kiểu gen củaP và F1
b. Xác định tần số HVG

Bài 2: Cho những cây cà chua F1 có cùng KG với KH cây cao, quả đỏ tự thụ phấn. F2 thu được tỉ lệ phân tính kiểu hình:
50,16% cao, đỏ : 24,84% cao, vàng : 24,84% thấp, đỏ : 0,16% thấp, vàng
a. Xác định kiểu gen củaP và F1
b. Xác định tần số HVG

Bài 3: Khi lai thứ lúa thân cao, hạt gạo trong với thứ lúa thân thấp, hạt đục. F1 thu được toàn cây thân cao, hạt gạo đục. Cho các cây F1 tự thụ với nhau ở F2 thu được 15600 cây bao gồm 4 kiểu hình, trong đó có 3744 cây thân cao, hạt trong.( Biết rằng mỗi tính trạng do một gen tác động riêng rẽ qui định)
a. Xác định kiểu gen củaP và F1
b. Xác định tần số HVG

Bài 4: Đem giao phối giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản thu được F1 đồng loạt cây cao, chín sớm. F2 có 4 kiểu hình trong đó kiểu hình cây cao, chín muộn chiếm 12,75%
a. Xác định kiểu gen củaP và F1
b. Xác định tần số HVG

Bài 5:Cho lai giữa hai nòi thỏ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản lông dài, đen và lông ngắn, trắng. F1 thu được toàn thỏ lông ngắn, và trắng.Cho F1 tạp giao F2 thu được 502 thỏ lông ngắn, trắng : 166 thỏ lông dài, đen : 16 thỏ lông dài, trắng :18 thỏ lông ngắn, đen.
a. Xác định kiểu gen củaP và F1
b. Xác định tần số HVG 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản