Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
297
lượt xem
3
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm các bài tự luận về lực hấp dẫn và vật ném. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý 10.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10:

Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật

Bài 1: Một vật có khối lượng 2 kg ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Nếu di chuyển vật tới một địa điểm cách tâm trái đất 2R, thì nó có trọng lượng bao nhiêu?
ĐS: 5N.
Bài 2: Ở độ cao nào so với mặt đất, gia tốc rơi tự do có giá trị bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất? Cho R = 6400 km
ĐS: 2650 km.
Bài 4: R là bán kính Trái Đất. Muốn lực hút của Trái Đất lên vật giảm đi 9 lần so với khi vất ở trên mặt đất, thì vật phải ở cách mặt đất là?
ĐS: 3R.
Bài 5: Cho gia tốc g ở mặt đất là 10m/¬s2 thì độ cao bằng bán kính trái đất, gia tốc này sẽ là?
ĐS: 2,5m/s2.
Bài 6: Cho gia tốc g ở mặt đất là 10 m/s2 thì ở độ cao bằng hai lần bán kính trái đất, gia tốc này sẽ là?
ĐS: 1,1m/s2.
Bài 7: Bán kính của trái đất là Rđ, của mặt trăng là RT. Nếu khối lượng riêng của cả hai như nhau thì tỉ số của gia tốc trọng trường trên bề mặt trái đất và bề mặt mặt trăng là?
ĐS: Rđ/RT.
Bài 8: Một quả cầu khối lượng m. Để trọng lượng của quả cầu bằng ¼ trọng lượng của nó trên mặt đất thì phải đưa nó lên độ cao h bằng?
ĐS: 6400 km.
Bài 9: Hai vật có khối lượng bằng nhau đặt cách nhau 10cm thì lực hút giữa chúng là 1,0672.10-7¬N. Khối lượng của mỗi vật là?
ĐS: 16 kg.
Bài 10: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt mặt trăng là g0 và bán kính mặt trăng là 1740 km. Ở độ cao h = 3480 km so với bề mặt mặt trăng thì gia tốc rơi tự do bằng?
ĐS: g0/9.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ném vật Vật lý 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản