Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
223
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm các bài tập tự luận về lực hấp dẫn và nắm được lĩnh vực ứng dụng của định luật vạn vật hấp dẫn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý 10.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10:

Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng

Câu 1: Một vật có khối lượng 2 kg ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Nếu di chuyển vật tới một địa điểm cách tâm trái đất 2R, thì nó có trọng lượng bao nhiêu?
Câu 2: Ở độ cao nào so với mặt đất, gia tốc rơi tự do có giá trị bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất? Cho R = 6400 km
Câu 3: Người ta phóng một con tàu vũ trụ từ Trái Đất bay về hướng Mặt Trăng. Biết rằng khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính R của Trái Đất; khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Hỏi ở cách tâm Trái Đất bao nhiêu thì lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên con tàu vũ trụ sẽ cân bằng nhau?
Câu 4: R là bán kính Trái Đất. Muốn lực hút của Trái Đất lên vật giảm đi 9 lần so với khi vất ở trên mặt đất, thì vật phải ở cách mặt đất là?
Câu 5: Cho gia tốc g ở mặt đất là 10m/s2 thì ở độ cao bằng bán kính trái đất, gia tốc này sẽ là?
Câu 6: Cho gia tốc g ở mặt đất là 10 m/s2 thì ở độ cao bằng hai lần bán kính trái đất, gia tốc này sẽ là?
Câu 7: Bán kính của trái đất là Rđ , của mặt trăng là Rt . Nếu khối lượng riêng của cả hai như nhau thì tỉ số của gia tốc trọng trường trên bề mặt trái đất và bề mặt mặt trăng là?
Câu 8: Một quả cầu khối lượng m. Để trọng lượng của quả cầu bằng ¼ trọng lượng của nó trên mặt đất thì phải đưa nó lên độ cao h bằng?
Câu 9: Hai vật có khối lượng bằng nhau đặt cách nhau 10cm thì lực hút giữa chúng là 1,0672.10-7N. Khối lượng của mỗi vật là?
Câu 10: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt mặt trăng là g0 và bán kính mặt trăng là 1740 km. Ở độ cao h 3480 km so với bề mặt mặt trăng thì gia tốc rơi tự do bằng?
Câu 11: Cần phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai vật bao nhiêu, để lực hút tăng 6 lần?
Câu 12: Một vật khối lượng 4 kg ở trên mặt đất có trọng lượng 40 N. Khi chuyển vật đến vị trí cách mặt đất h = 3R (R là bán kính trái đất) thì nó có trọng lượng là bao nhiêu?
Câu 13: Một vệ tinh nhân tạo khối lượng m bay quanh Trái Đất ở độ cao h = R/2 ( R bán kính Trái Đất). Để vệ tinh luôn đứng yên với một điểm trên Trái Đất, thì lực hướng tâm của vệ tinh là?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tự luận về lực hấp dẫn và ứng dụng Vật lý 10. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản