Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
233
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9

Mô tả BST Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh. Mời quý thầy cô tham khảo.

1. Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật:
- Giao tử đực (tinh trùng)
+1 tế bào sinh dục đực sơ khai qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các tinh nguyên bào
+Các tinh nguyên bào đến thời kì nhất định sẽ dời lớp tế bào mầm nằm sát thành ống sinh tinh và phát triển to ra để hình thàn tinh bào bậc 1
+Mỗi tinh bào bậc 1 trai qua giảm phân 1 cho 2 tinh bào bậc 2
+Mỗi tinh bào bậc 2 trải qua giảm phân 2 cho 2 tinh trùng
-Giao tử cái (trứng)
+1 tế bào sinh dục cái sơ khai qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra các noãn nguyênbào.
+Noãn nguyên bào lớn lên thành noãn bào bậc 1
+Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho 1 noãn bào bậc 2 và 1 thể cực thứ 1
+Mỗi noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 sẽ cho 1 trứng và 1 thể cực thứ 2
+Mỗi thể cực thứ 1 qua giảm phân 2 cho 2 thể cực thứ 2
+Các thể cực sẽ bị tiêu biến.
2. Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh vật sinh sản hữu tính lại  được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?
-Bộ NST của các loài đều có số lượng là 2n NST ( số lượng này có sự khác nhau ở mỗi loài)
-Qua giảm phân thì mỗi cá thể của mỗi loài sẽ cho bộ NST đơn bội là n NST (só lượng  này cũng khác nhau ở môi loài)
-Sinh sản hữu tính là có sự kết hợp 2 bộ NST sắc thể đơn bội của 2 cá thể khác nhau nhưng cùng loài (tức có cùng số lượng 2n và n)
=> 2 cá thể ,mỗi cá thể cho 1 giao tử là n (có số lượng NST giống nhau tuy khác nguồn gốc do nó cùng loài ) => n+n = 2n (bộ NST ban đầu và đặc trưng của loài )
3. Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?
-Trong quá trình tạo giao tử có sự phân li độc lập,tổ hợp tự do của các NST
-Trong quá trình thụ tinh có sự tổ hợp tự do ,ngẫu nhiên của các giao tử không cùng nguồn gốc
- Hiện tượng trao đổi chéo ở NST kép tương đồng ở giảm phân 1

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập tự luận về Phát sinh giao tử và thụ tinh bằng cách đăng nhập vào Website Elib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản