Bài tập về Ankan, Anken và ankadien

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 tài liệu

1
383
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Ankan, Anken và ankadien

Mô tả BST Bài tập về Ankan, Anken và ankadien

BST Bài tập về Ankan, Anken và ankadien tổng hợp các bài tập tham khảo giúp các em học sinh tự luyện tập và có kĩ năng vận dụng khi gặp các bài tập tương tự hoặc có liên quan. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Ankan, Anken và ankadien

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Bài tập về Ankan, Anken và ankadien:

 Câu 1: Cho isopren phản ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là
A. 6. B. 4. C. 7. D.8.
Câu 2 : Khi Crăckinh V lít butan được hỗn hợp A chỉ gồm các anken và ankan. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với H2¬ bằng 21,75. Hiệu suất của phản ứng Crăckinh butan là bao nhiêu?
A. 33,33% B. 50.33% C. 46,67% D.66,67%
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua xúc tác Ni nung nóng được hỗn hợp Y chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối của Y so với H2 là 14,5. Tỉ khối của X so với H2 là:
A. 7,8 B. 6,7 C. 6,2 D. 5,8
Câu 4: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 20 gam B. 40 gam C. 30 gam D. 50 gam
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm hai ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của hai ankin trên là
A. CH≡CH và CH3-C≡CH. B. CH≡CH và CH3-CH2-C≡CH.
C. CH≡CH và CH3-C≡C-CH3. D. CH3-C≡CH và CH3-CH2-C≡CH.
Câu 6: Khi nung butan với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Hiệu suất phản ứng nung butan là
A. 45%. B. 75%. C. 50%. D. 65%.
Câu 7: Cho hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon X, Y, Z thuộc 3 dãy đồng đẳng và hỗn hợp B gồm O2, O3. Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích VA:VB=1,5:3,2 rồi đốt cháy. Hỗn hợp sau phản ứng thu được chỉ gồm CO2 và H2O(hơi) có tỉ lệ V(CO2):V(H2O)=1,3:1,2. Biết tỉ khối hơi của B so với H2 là 19. Tỉ khối hơi của A so với H2 là
A. 11,5. B. 13,5. C. 15. D. 12
Câu 8: Hỗn hợp T gồm 3 hiđrocacbon khí (ở đktc), mạch hở có công thức tổng quát là: C(m)H(2n); C(n)H(2n); C(n+m-1) H(2n) (n, m có cùng giá trị trong cả 3 chất và m < n). Khi cho 15,12 gam hỗn hợp T (mỗi chất có số mol bằng nhau) qua bình đựng dung dịch brom dư đến phản ứng hoàn toàn, thì khối lượng bình brom tăng lên là
A. 10,08 gam. B. 15,12 gam. C. 7,56 gam. D. 11,52 gam.
Câu 9: Thực hiện phản ứng tách H2 hỗn hợp C3H8 và C4H10 được 4,48 (l) hỗn hợp khí Y gồm 5 chất. Cho hỗn hợp khí Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 4,9 (g). Khối lượng hỗn hợp ban đầu là:
A.5,1 (g) B. 4,8 (g) C. 5,4 (g) D. 6,2 (g)
Câu 10: Cho axetilen đi qua dung dịch chứa chất xúc tác là CuCl2, NH4Cl ở 100oC thu được hỗn hợp khí A. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 0,04 mol AgNO3 trong NH3. Phần 2 tác dụng vừa đủ 1 mol H2. Tính thể tích axetilen ban đầu
A.0,7 (g) B. 0,8 (g) C. 0,9 (g) D. 1,0 (g)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập về Ankan, Anken và ankadien. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản