Bài tập về Axit, bazơ và muối

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 tài liệu

0
1.154
lượt xem
27
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Axit, bazơ và muối

Mô tả BST Bài tập về Axit, bazơ và muối

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập về Axit, bazơ và muối dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Axit, bazơ và muối

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập về Axit, bazơ và muối.

Bài tập 1
Cho các phương trình ion thu gọn:
H+ + OH- → H2O (a)
M(OH)n + nH+ → Mn+ + nH2O (b)
M2On + 2nH+ → 2Mn+ + nH2O (c)
Từ mỗi phương trình ion thu gọn trên hãy viết ra ít nhất 5 phương trình phân tử khác nhau.

Bài tập 2
Để trung hòa hoàn toàn và vừa đủ V ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,05M. ta phải dùng 100 ml dung dịch chứa đồng thời H2SO4 0,1 M và HCl 0,2M thì giá trị của V là
A. 200 ml. B. 100ml. C. 300ml. D. Một đáp số khác.

Bài tập 3
Cho 18,56 gam hỗn hợp A chứa FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol FeO = số mol Fe2O3 hoà tan vừa đủ trong V ml dung dịch chứa đồng thời H2SO4 0,5M và HCl 1M.
a. Hãy tính V.
b. Tính khối lượng hỗn hợp muối khan khi ta cô cạn dung dịch sau phản ứng.

Bài tập 4
Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết để hoà tan hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp Al(OH)3 và Fe(OH)3

Bài tập 5
Cho m gam hỗn hợp A chứa FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol Fe2O3 = số mol FeO, hoà tan vừa đủ với dung dịch 200 ml dung dịch axit có [H+] = 0,8M. Hãy tính m.

Bài tập 6
Tính thể tích dung dịch chứa NaOH 0,05M và Ca(OH)2 0,025M đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để kết tủa hết các ion Fe2+ và Cu2+ trong 200ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,1M và FeCl2 0,4M.

Bài tập 7
Hai hợp chất A, B khi hòa tan trong nước mỗi chất điện li ra hai loại ion với nồng độ mol như sau :[Li+] = 0,10 mol/l; [Na+] = 0,01 mol/l; [ClO3-] = 0,10 mol/l và [MnO4-] = 0,01 mol/l. Viết công thức phân tử của A,B và phương trình điện li của chúng.

Bài tập 8
Trong dung dịch X chứa a mol Cu2+, b mol Na+, c mol NO3- và d mol SO42-. Hãy lập hệ thức giữa a, b, c, và d. 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về Axit, bazơ và muối. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản