Bài tập về ba định luật Newton

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
178
lượt xem
15
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về ba định luật Newton

Mô tả BST Bài tập về ba định luật Newton

Đến với bộ sưu tập Bài tập về ba định luật Newton, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách làm các bài tập về ba định luật của Newton. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về ba định luật Newton

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập về ba định luật Newton dưới đây:

Câu 1: Một xe tải khối lương m = 2000kg đang chuyển động thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau khi đi thêm được 9m trong 3s. Lực hãm tác dụng vào ô tô là bao nhiêu?
A. 8000N B. 6000N C. 2000N D. 4000N
Câu 2: Người ta dùng dây cáp để kéo một chiếc ô tô có khối lượng 1500kg chuyển động. Hỏi lực kéo phải bằng bao nhiêu để xe có gia tốc 1,75m/s2?
A. 1750N B. 2625N
C. 2250N D. 3500N
Câu 3: Một lực F không đổi tác dụng lên xe lăn trong khoảng thời gian t làm xe đi được 2,5m. Nếu đặt thêm vật
m = 250g lên xe thì cũng trong khoảng thời gian trên xe chỉ đi được 2m khi chịu tác dụng của lực F. Hỏi khối lượng của xe là bao nhiêu?
A. 0,4kg
B. 0,5kg
C. 0,75kg
D. 1kg
Câu 4: Một xe lăn khối lượng m chịu tác dụng của một lực không đổi thì xe chuyển động được đoạn đường s trong 10s. Nếu đặt lên xe một vật khối lượng m' = 1,5kg thì xe đi hết đoạn đường s trên trong 15s. Bỏ qua ma sát. Khối lượng m của xe lăn là bao nhiêu?
A. 1,5kg
B. 1kg
C. 1,2kg
D. 2kg
Câu 5: Lực F tác dụng vào vật m1 làm vật thu được gia tốc a1, khi tác dụng vào vật m2 thì vật thu được gia tốc a2. Nếu lực đó tác dụng vào vật m = m1+m2 thì vật m thu được gia tốc bao nhiêu?
A. a = a1.a2 B. a = (a1.a2)/(a1+a2)
C. a = a1+a2 D. a = (a1+a2)/a1a2
Câu 6: Một xe khối lượng m = 500kg đang chuyển động thì hãm phanh chuyển động chạm dần đều, biết quảng đường xe đi được trong giây cuối cùng của chuyển động là 1m. Lực hãm tác dụng vào xe là bao nhiêu?
A. 2000N B. 2500N
C. 1500N D. 1000N
Câu 7: Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt bàn nằm ngang, khi buông tay hai quả bóng lăn được những quảng đường 9m và 4m rồi dừng lại. Biết sau khi tương tác hai quả bóng chuyển động cùng gia tốc. Mối liên hệ giữa khối của hai quả bóng là:
A. m1 = 1,5m2 B. m2 = 1,5m1
C. m2 = 2,25m1 D. m1 = 2,25m2
Câu 8: Một vật khối lượng m = 1kg năm cân bằng trên một phẳng nghiêng góc 600 Biết g = 10m/s2. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật là:
A. 10N B. 5N
C. 20N D. 5 N
Câu 9: Một lực tác dụng vào vật trong thời gian 0,6s thì vận tốc của vật giảm từ 9m/s đến 6m/s. Nếu tăng độ lớn của lực lên gấp đôi nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực thì trong bao lâu nữa vật đó dừng lạI
A. 0,9s B. 0,6s
C. 1,2s D. 0,3s
Câu 10: Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc 20m/s thì va theo phương vuông góc vào bức tường thẳng đứng và bay ngược trở lại với vận tốc 15m/s. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,02s. Lực của quả bóng tác dụng vào tường là bao nhiêu
A. 750N B. 375N
C. 875N D. 575N

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về ba định luật Newton. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản