Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
1.310
lượt xem
176
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được cách làm các bài tập về phát âm trong tiếng Anh. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tậpBài tập về cách phát âm trong tiếng Anh:

Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh

UNIT 1: MY FRIEND
Test 1

I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.
1. a. planet b. character c. happy d. classmate
2. a.letter b. twelve c. person d. sentence
3. a. humor b. music c. cucumber d. sun
4. a. enough b. young c. country d. mountain
5. a. sociable b. ocean c. receive d. special
Test 2
1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
2. a. dark b. father c. star d. principal
2. a. old b. sociable c. outgoing d. volunteer
3. a. my b. curly c. library d. lucky
4. fair b. straight c. train d. wait
5. a. spends b. laughs c. friends d. potatoes
Test 3
I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
1. a. annoy b. enough c. lucky d.reserved
2. a. humor b. orphan c. receive d.curly
3. a. appearance b. annoyance c. outgoing d.character
4. a. extremely b. generous c. orphanage d.humorous
5. a. sociable b. volunteer c. photograph d.beautiful
Test 4
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. classmate b. character c. grade d. place
2. a. enough b. extremely c. generous d. planet
3. a. lucky b. volunteer c. sun d. public
4. a. brown b. however c. know d. town
5. a. reserved b. recived c.booked d. Annoyed

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về cách phát âm trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
 

Đồng bộ tài khoản