Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 11 tài liệu

0
1.327
lượt xem
202
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

Làm sao để ôn thi đại học môn Tiếng Anh một cách hiệu quả? Dưới đây là BST Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh giúp bạn tổng hợp kiến thức về câu điều kiện trong tiếng Anh một cách nhanh nhất để vượt qua kì thi sắp tới. Hi vọng với các bài tập trắc nghiệm và tự luận này sẽ giúp bạn ôn thi hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
 

Rewrite the following sentences:
1. He can’t go out because he has to study for his exam.
=> If…………………………………………………..
2. She is lazy so she can’t pass the exam.
If…………………………………………………………
3. He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
=> If…………………………………………………………….
4. He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
=> If……………………………………………………………..
5. She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
=> If……………………………………………………………..
6. I will get a work permit. I will stay for another month.
=> If……………………………………………………………..
7. He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy
=> If……………………………………………………………….
8. We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
=> If………………………………………………………………..
9. Study hard or you won’t pass the exam.
=> If…………………………………………………………………..
10. Don’t be impatient or you will make mistakes.
=> If……………………………………………………………………..
11. I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
=> If I…………..………………………………….
12. I only come if they invite me.
=> unless……………………………………………….
13. He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.
=> If he………………………………………………………..
14. The park is over there, only 5 minutes’ walk.
=> If you walk……………………………………………….
15. Leave me alone or I’ll call the police.
=>Unless……………………………………………………………………………………
16. If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner.
=> Should……………………………………………………………………………….
17. The children don’t go to school in the snowy weather.
=> If it ………………………………………………………………………………
18. He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now.
=>Had ………………………………………………………………………………
19. You must tell me the whole truth or I won’t help you.
=> Unless………………………………………………………………………………
20. The car breaks down so often because you don’t take good care of it.
=> Were I………………………………………………………………………………
21. He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage.
=> If he………………………………………………………………………………
22. Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once.
=> If……………………………………………………………………………
23. She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now.


Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh hay mà mình đang tìm.

Đồng bộ tài khoản