Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 tài liệu

0
4.586
lượt xem
383
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

Thư viện eLib xin giới thiệu BST Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh. Đây là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng môn Tiếng Anh. Giúp các bạn học tốt hơn cũng như có hướng giải bài tập hiệu quả nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

I. Put the following commands and requests into reported speech.
1. The teacher said to Tim, “Come into my office, please.”
2. Their mother said to them, “Don’t make so much noise.”
3. The traffic policeman said, “Show me your driving license, please.”
4. Mr. Jackson said to Tim, “Could you give me a hand, please?”
5. Nam said to the taxi driver, “please turn left at the first traffic light.”
6. She said to her son, “Go straight upstairs and get into bed.”
7. The policeman said, “Don’t touch anything in the room.”
8. Mary said to John, “Can you carry my suitcase, please.”
9. I said to him, “Would you mind if I took some photos?”
10. The doctor said to the boy, “Take off your shirt, please.”

II. Yesterday morning, Mr. Robinson was ill he went to the doctor and the doctor gave him some advice. Report the doctor’s advice in two ways as shown.
1. “You should take a few days off”
- The doctor said to Mr. Robinson that......................................................................
- The doctor advised Mr. Robinson............................................................................
2. “You should stay in bed for a few days.”
- The doctor said to Mr. Robinson that......................................................................
- The doctor advised Mr. Robinson............................................................................
3. “You should take these medicines every four hours.”
- The doctor said to Mr. Robinson that......................................................................
- The doctor advised Mr. Robinson............................................................................
4. “You ought to keep your body warm.”
- The doctor said to Mr. Robinson that......................................................................
- The doctor advised Mr. Robinson............................................................................
5. “You shouldn’t drink alcohol or smoke.”
- The doctor said to Mr. Robinson that......................................................................
- The doctor advised Mr. Robinson............................................................................


Thư viện eLib mong BST Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.

Đồng bộ tài khoản