Bài tập về con lắc đơn

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
270
lượt xem
1
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về con lắc đơn

Mô tả BST Bài tập về con lắc đơn

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập về con lắc đơn nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Vật lý trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng nhất hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về con lắc đơn

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập về con lắc đơn của thư viện eLib dưới đây:

Bài 1. Một con lắc có độ dài bằng l1 dao động với chu kì T1 = 1,5s. Một con lắc khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 2s. Tìm chu kì của con lắc có độ dài bằng l1 + l2; l2 – l1.
Đ/s: T = 2,5(s); T’ = (s).
Bài 2. Hai con lắc đơn có chiều dài l1, l2 ( l1>l2) và có chu kì dao động tương ứng là T1 và T2tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng tại nơi đó, con lắc có chiều dài l1 + l2 có chu kì dao động là 1,8s và con lắc có chiều dài l1 – l2 dao động với chu kì 0,9s. Tìm T1, T2 và l1, l2.
Đ/s: T1 = 1,42s, T2 = 1,1s; l1 = 50,1cm, l2 = 30,1cm.
Bài 3. Một học sinh buộc hòn đá vào đầu một sợi dây nhẹ và cho nó dao động. Trong 10 phút nó thực hiện được 299 dao động. Vì không xác định được chính xác độ dài của con lắc này, học sinh đó đã cắt ngắn sợi dây bớt 40cm, rồi cho nó dao động lại. Trong 10 phút nó thực hiện được 386 dao động. Hãy dùng kết quả đó để xác định gia tốc trọng trường ở nơi làm thí nghiệm.
Đ/s: g = 9,80m/s2.
Bài 4. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 chu kì dao động, con lắc thứ hai thực hiện 6 chu kì dao động. Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48cm.
1. Tìm chiều dài dây treo mỗi con lắc.
2. Xác định chu kì dao động tương ứng. Lấy g = 10m/s2.
Đ/s: 1) l1 = 27cm, l2 = 75cm; 2) T1 = 1,03s, T2 = 1,73s.
Bài 5. Một vật rắn có khối lượng m = 1,5kg có thể quay quanh một trục nằm ngang. Dưới tác dụng của trọng lực, vật dao động nhỏ với chu kì T = 0,5s. Khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật rắn là d = 10cm. Tính mômen quán tính của vật đối với trục quay. Lấy g = 10m/s2.
Đ/s: I = 0,0095kg.m2.
Bài 6. Một con lắc đơn có chiều dài là l dao động với chu kì T0 = 2s.
1. Tính chu kì của con lắc khi chiều dài của dây treo tăng lên 1% chiều dài ban đầu.
2. Nếu tại thời điểm ban đầu hai con lắc trên cùng qua VTCB và chuyển động cùng chiều. Tìm thời gian mà chúng lặp lại trạng thái trên. Khi đó mỗi con lắc thực hiên bao nhiêu dao động?
Đ/s: 1) T = 2,0099s; 2) T0 - 201, T – 200 dao động.
Hy vọng rằng BST Bài tập về con lắc đơn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

Đồng bộ tài khoản