Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 4 tài liệu

0
285
lượt xem
4
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học

Mô tả BST Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Vật lý. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học.

Câu 1: Cho hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là : và cường độ dòng điện qua mạch. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
A. P=180(W) B. P=120(W) C. P=100(W) D. P=50(W)
Bài giải: Ta có : Mặt khác : Vậy
Suy ra công suất tiêu thụ của đoạn mạch là : Chọn A
Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. Điện trở R=50( ), cuộn dây thuần cảm và tụ . Điện áp hai đầu mạch: Công suất toàn mạch
A. P=180(W) B. P=200(W) C. P=100(W) D. P=50(W)
Bài giải:
Vậy công suất toàn mạch: Chọn B
Câu 3: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là , cường độ dòng điện qua đoạn mạch là Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 200W. B. 100W. C. 143W. D. 141W.
Câu 4: Cho đoạCn mạch xoay chiều như hình vẽ: biết Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế Công suất trên toàn mạch là : P=45(W). Tính giá trị R?
A. B. C. D. Câu A hoặc C
Bài giải:
Công suất toàn mạch :
Mặt khác Bình phương hai vế ta có :
Thay (1) vào (2) ta có : (3)
Thay số vào (3) suy ra: Hay: R2 - 125R+ 3600 = 0
Vậy R1 = 45 Hoặc R2 = 80 Chọn D
Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. R=50( );Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. P=180(W) B. P=240(W) C. P=280(W) D. P=50(W)
Bài giải: Ta có :
Với: =>P = I2(R+r) = 22(50+20) =280W Chọn C
Câu 6: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. . Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là (A), và lệch pha so với điện áp hai đầu mạch một góc 36,80. Tính công suất tiêu thụ của mạch ?
A. P=80(W) B. P=200(W) C. P=240(W) D. P=50(W)
Bài giải: Công suất toàn mạch :
Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là . Công suất tiêu thụ trong mạch là
A. P = 400W B. P = 400 W C. P = 200W D. P = 200 W
Câu 8: Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở thuần R = 110 được mắc vào điện áp (V). Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ bằng
A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W.
Câu 9: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120 cos(100πt + )V thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là
A. 72 W. B. 240W. C. 120W. D. 144W.
Câu 10: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và . Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L, C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 50W B. 100W C. 200W D. 350W
Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u=120 cos(100t+/3)(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L,một điện trở R và một tụ điện có C= F mắc nối tiếp.Biết điện áp hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng:
A.720W B.360W C.240W D. 360W
Câu 12. Chọn câu đúng. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50 , và tụ điện có điện dung và điện trở thuần R = 30 mắc nối tiếp nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch và trên điện trở R lần lượt là:
A. P=28,8W; PR=10,8W B.P=80W; PR=30W C. P=160W; PR=30W D.P=57,6W; PR=31,6W
Câu 13. Chọn câu đúng. Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ (Hình 3.15). R=100 , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung C. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai điểm A và N là: . Công suất tiêu thụ của dòng điện trong đoạn mạch là:
A. 100W B. 50W C. 40W D. 79W 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều luyện thi đại học. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản