Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 tài liệu

0
280
lượt xem
19
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9

Mô tả BST Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9

Bộ sưu tập Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

14.1 Điện năng không thể biến đổi thành:
A. Cơ năng B. Nhiệt năng C. Hóa năng D. Năng lượng nguyên tử.
Đáp án: D

14.2 Công suất điện cho biết:
A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.
B. Năng lượng của dòng điện.
C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
Đáp án: C

14.3 Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W.
a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.
b. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó.
c. Mắc nối tiếp bóng đèn trên đây với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-75W vào hiệu điện thế 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? Nếu không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và công suất của mỗi đèn.
Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường hợp b và c trên đây có giá trị như khi chúng sáng bình thường.
Hướng dẫn giải:
a. Bạn tính điện năng theo công thức A=P.t=100.4.30.3600=43,2.106J.
b.
+ Do hai đèn giống nhau mắc nối nên ta có R1=R2=U22/P2=484Ω
+ Tiếp theo Bạn tính điện trở tương đương của đoạn mạch theo công thức Rtđ= R1+R2
+ Sau đó Bạn tính công suất của toàn mạch theo công thức P=U2/Rtđ
+ Do hai đèn giống nhau nên P=P1+P2=2P1. Từ đây suy ra giá trị P1 và P2
c.
+ Mắc nối tiếp hai đèn loại 220 V – 100 W và 220 V – 75 W vào hiệu điện thế 220 V. Điện trở của đèn thứ nhất là R1 = 484 Ω và của đèn thứ hai là R2 = 645,3 Ω. Từ đó suy ra cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là I = 0,195 A và hiệu điện thế đặt lên hai đèn tương ứng là U1 = 94,4 V và U2 = 125,8 V.
Vậy các hiệu điện thế này điều nhỏ hơn hiệu điện thế định mức của mỗi đèn là 220 V nên các đèn không bị hỏng.
+ Công suất của đoạn mạch là Pđm =U.I= 42,9 W
+ Công suất của đèn thứ nhất là P1 = U1.I1 = 18,4 W
+ Công suất của đèn thứ hai là P2 = U2.I2 = 24,5 W 

Thư viện eLib mong BST Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Vật lý 9 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản