Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 4 tài liệu

0
360
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản

Mô tả BST Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản

Đến với BST Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản các em học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu các kiến thức về mạch điện xoay chiều. Thông qua BST này, Thư viện eLib hy vọng đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản

Bộ sưu tập Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

BÀI TẬP CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định . Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là thì UC =200 V. Giá trị là
A. 100 V. B. 150 V. C. 300 V. D. 250 V.
Câu 2 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định (V). Khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có hai giá trị R = R1 = 45 hoặc R=R2 = 80 thì tiêu thụ cùng công suất P. Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở R1, R2 là
Câu 3: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở R0. Điện áp hai đầu mạch luôn không đổi u = U0cost. Bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R = 40, R0 = 20. Khi không nối tắt hai đầu cuộn dây hay nối hai đầu cuôn dây bằng dây nối, dòng điên qua R đều lệch pha so với u. Cảm kháng của cuộn dây bằng
A 60 B 100  C 80  D 60
Câu 4: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biên đổi được và cuộn dây chỉ có độ tự cảm L mắc nối tiếp với nhau. Điện áp tức thời trong mạch là u = U0cos100t (V). Ban đầu độ lệch pha giữa u và i là 600 thì công suất tiêu thụ của mạch là 50W. Thay đổi tụ C để uAB cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất
A 200W B 50W C 100W D 120W
Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm 2R = ZL, đoạn MB có tụ C điện dung có thể thay đổi được. Đặt hai đầu mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt (V), có U0 và ω không đổi. Thay đổi C = C0 công suất mạch đạt giá trị cực đại, khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất toạn mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Tụ C2 có thể nhận giá trị nào sau đây ?
Câu 6 :Đặt điện ap xoay chiều có giái trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần ).thay đổi điện dung C của tụ điện đến giái trị C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và Uc=2U .Khi C=C0, càm kháng cuộn cảm là:
Câu 7: Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ C = , đoạn MN chứa cuộn dây có r = 10 , độ tự cảm L = , đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi. Khi cố định f = 50 Hz, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt giá trị cực đại là U1. Khi cố định R = 30 , thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là U2. Khi đó là
A. 1,58 . B. 3,15. C. 0,79. D. 6,29.

 Thư viện eLib mong BST Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều cơ bản sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.

Đồng bộ tài khoản