Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 6 tài liệu

0
241
lượt xem
1
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11

Mô tả BST Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11

Với mong muốn cung cấp nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, thư viện eLib đã chọn lọc và biên tập các tư liệu tạo thành BST Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11 dưới đây:

Câu 1: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=40, tụ điện có điện dung C=103/9 F, cuộn dây có độ tự cảm L=3/5 H và điện trở thuần không đáng kể được mắc nối tiếp với nhau. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch này có biểu thức: u=120 sin100t (V). Tính hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch.
A.cos = 0,707 ; P = 230,4W. B. cos = 0,707; P = 40W.
C. cos = 0,8; P = 320 W. D. cos = 0,8 ; P = 230,4W.
Câu 2: Đặt điện áp u=20cos(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết biểu thức cường độ dòng điện là i = 2cos(100t+/6)(A). Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.
A. 20W. B. 40W. C. 10 W. D. 10W.
Câu 3: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch?
A.0,866 B. 0,707 C.0,5 D.0,8
Câu 4: Đặt điện áp u=20cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=10 mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L=0,1/ (H), tụ điện C=103/ 2 (F). Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.
A. 20W. B. 10W. C. 10 W. D. 20 W.
Câu 5: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần R0=5 và độ tự cảm L= .102H mắc nối tiếp với điện trở thuần R=30. Điện áp hai đầu đoạn mạch là u=70 cos100t(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 35 W. B. 70W. C. 60W. D. 140W.
Câu 6: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=20, tụ điện có điện dung C=103/4 F, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể được mắc nối tiếp với nhau. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch này có biểu thức: u=40 sin100t (V). Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 16W. Tìm L.
Câu 7: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R thay đổi được một điện áp xoay chiều luôn ổn định và có biểu thức u = U0cos t (V). Mạch tiêu thụ một công suất P và có hệ số công suất cos . Thay đổi R và giữ nguyên C và L để công suất trong mạch đạt cực đại khi đó:
A. P = , cos = 1. B. P = , cos = .
C. P = , cos = . D. P = , cos = 1.
Câu 8: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L= H và tụ điện C= F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=120 cos100t(V). Biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại?
Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L= H và tụ điện C= F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=120 cos100t(V). Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu?

 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập về công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Vật lý 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản