Bài tập về danh từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
1.228
lượt xem
70
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về danh từ tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về danh từ tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập về danh từ tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về danh từ tiếng Anh

Bộ sưu tập Bài tập về danh từ tiếng Anh là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

I. Xếp các danh từ sau vào 2 cột đếm được và không đếm được:
people, water, car, dog, tea, apple, smoke, class, beer, soup, doctor, butter, cheese, house, housework, pen, cup, bread, happiness, bus, sugar, map, help, information, book, news, orange, window, advice, boy.
- Countable nouns: people, car, dog, apple, class, doctor, house, pen, cup, bus, map, book, orange, window, boy
- Uncountable nouns:water, tea, smoke, beer, soup, butter, cheese, housework, bread, happiness, sugar, help, information, news, advice

 

II. Điền thêm a little và a few vào chỗ trống:
1. I have _____a little____ sugar.
2. My sister has ___a few_____ ancient coins.
3. There is _____a little____ coffee in my cup.
4. There are ____a few_____ books on the table.
5. Give me _____a little____ time.
6. He needs _____a few____ minutes to finish the test.
7. We’ve got _____a few____ valuable pictures.
8. She only eats ____a little_____ meat.

III. Sửa lỗi trong những câu sau (mỗi câu 1 lỗi):
1. I’ ve got a little apples. ==> little --> few
2. There is a few sugar in my coffee. ==> few --> little
3. We have a few expensive picture. ==> picture -> pictures
4. She usually drinks a little milks. ==> milks --> milk
5. There is a few books on the desk. ==> is --> are
6. There are a little tea in the cup. ==> are --> is

Thư viện eLib mong BST Bài tập về danh từ tiếng Anh sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
 

Đồng bộ tài khoản