Bài tập về dao động cơ

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
387
lượt xem
11
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về dao động cơ

Mô tả BST Bài tập về dao động cơ

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập hay về dao động cơ trong bộ sưu tập Bài tập về dao động cơ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về dao động cơ

Thư viện eLib giới thiệu đoạn trích hay trong bộ sưu tập Bài tập về dao động cơ dưới đây:

Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên quỷ dạo thảng dài AB. Gọi điểm M nằm trên đoạn AB. Biết gia tốc của vật tại A và B lần lượt là – 3 cm/s2 và 6 cm/s2 đồng thời chiều dài đoạn AM gấp đôi chiều dài đoạn BM. Hãy tính gia tốc của vật tại điểm M.
A. 2 cm/s2 B. 1 cm/s2 C. 4 cm/s2 D. 3 cm/s2
Câu 2 : Một vật dao động theo phương trình x = 4. (cm). Tại thời điểm t1 li độ của vật là cm và đang giảm. Tính li độ của vật sau thời điểm t1 một khoảng 3 s :
A. – 2,5 cm B. – 2 cm C. 2 cm D. 3 cm
Câu 3: Một vật dao đông theo phương ngang, trong thời gian 100s nó thực hiện đúng 50 dao động. Tại thời điểm t vật có li độ 2 cm và vận tốc 40 (cm/s). Hãy tính li độ của vật ở thời điểm (t + 1/3) s .
A. 7 cm B. – 7 cm C. 8 cm D. – 8 cm
Câu4 :Một vật dao động điều hòa dọc theo trục 0x(0 là vị trí cân bằng) với tần số góc = 4 Rad/s. Tại thời điểm t0 vật có vận tốc 4 (cm/s). Hãy tính li độ của vật ở thời điểm(t0 + 0,875)s.
A. cm B. cm C. 2 cm D. – 2 cm
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với tần số góc = 10 Rad/s. Tại thời điểm t = 0,1 s, vật nằm tại li độ x = + 2 cm và có tốc độ 0,2 (m/s) hướng về vị trí cân bằng. Hỏi tại thời điểm t = 0,05s, vật ở li độ có vận tốc bằng bao nhiêu?
A. x = +2 cm; v = + 0,2 (m/s) B. x = - 2 cm; v = - 0,2 (m/s)
C. x = - 2 cm; v = + 0,2 (m/s) D. x = +2 cm; v = - 0,2 (m/s)
Câu 6: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Tại một thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau đó một thời gian T/4 vật có tốc độ 12 (cm/s). Tìm T.
A. 1 s B. 2 s C. s D. 0,2 s
Câu 7: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m = 0,5 kg, con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kỳ T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + T/4 vật có tốc độ 50 cm/s. Độ cứng của lò xo là .
A. 200 N/m B. 150 N/m C. 50 N/m D. 100 N/m
Câu 8: vật dao đông theo phương trình x = 3. (cm). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm
t = 0, số lần động năng của chất điểm bằng 8 lần thế năng của chất điểm là
A. 5 lần B. 6 lần C. 10 lần D. 9 lần
Câu 9 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = A cm. Vật có khối lượng 500g, cơ năng của con lắc bằng 0,01 J. Lấy mốc thời gian khi vật có vận tốc 0,1 m/s và gia tốc – 1m/s2. Pha ban đầu của dao động là:
A. 7 B. C. D.
Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = A cm. Khi t = 0 vật đi qua vị trí có li độ x = +3 cm, theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng . Tính
A. B. 3 C. D.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T và biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 > 0. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí cân bằng gấp 3 lần thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí biên x = + A. Chọn phương án đúng.
A. x1 = 0,924A B. x1 = 0,5A C. x1 = 0,5A D. x1 = 0,021A
Câu 12: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T và biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 (x1 ), bất kể vật đi theo hướng nào thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất nhất định vật lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Chọn phương án đúng. A. x1 = 0,25A B. x1 = 0,5A C. x1 = 0,5A D. x1 = 0,5A
Câu13 : Một vật dao động điều hòa trên trục 0x với chu kỳ 2 s và biên độ 10 cm. Tại thời điểm t, lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148 N và động lượng của vật lúc đó p = 0,0628 kg.m/s. Khối lượng của vật nặng là:
A. 0,25 kg B. 0,2 kg C. 0,1 kg D. 0,15 kg
Câu 14: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng xung quanh vị trí cân bằng 0. Gọi M,N là hai điểm trên đường thẳng cùng cách đều 0. Biết cứ 0,05s thì chất điểm lại đi qua các điểm M,0,N và tốc độ của nó lúc đi qua các điểm M,N là 20 (cm/s). Biên độ A bằng A. 4 cm B. 6 cm C. 4 cm D. 4 cm
Qua việc tham khảo BST Bài tập về dao động cơ này, các bạn sẽ biết được các dạng bài tập và phương pháp giải bài tập về dao động cơ. Chúc bạn học tốt.

 

Đồng bộ tài khoản