Bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản

Chia sẻ: Dương Thị Tố Như | Ngày: | 1 tài liệu

0
615
lượt xem
17
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản

Mô tả BST Bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản

Bổ sung bộ sưu tập các bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản vào tài liệu ôn tập kiểm tra, thi học kỳ, luyện thi đại học của mình các bạn học sinh phổ thông nhé. BST này gồm nhiều bài tập áp dụng công thức để tính đạo hàm của hàm số lượng giác, các bài tập liên quan về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản,... Ngoài ra, BST này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô đang giảng dạy bộ môn Toán tại trường phổ thông. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả, thầy cô có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản

Dưới đây là đoạn trích Bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:
 

1. Cho hàm số.y=f(x)=sinx1+cosx Đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm x=π2 bằng: Câu trả lời của bạn:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. Hàm số f(t) = sin(sint) có đạo hàm tại t=π là: Câu trả lời của bạn:
A. f′(π)=1
B. f′(π)=−1
C. f′(π)=12
D. f′(π)=0
3. Hàm số f(x)=4+cot4x−−−−−−−−√ có đạo hàm tại điểm lx=π8 à: Câu trả lời của bạn:
A. f′(π8)=2
B. f′(π8)=1
C. f′(π8)=−2
D. f′(π8)=−1
4. Hàm số y=cos2x có đạo hàm là: Câu trả lời của bạn:
A. cos2x
B. sin2x
C. −cos2x
D. −sin2x
5. Hàm số y=sin2(x2) có đạo hàm là Câu trả lời của bạn:
A. sin2x
B. sinx
C. 2sin2x
D. 12sinx
6. Cho hàm số y = 2x + cos2x có đồ thị là (C). Hoành độ các điểm trên (C) có tiếp tuyến song song hoặc trùng với trục hoành là: Câu trả lời của bạn:
A. x=π4+kπ
B. x=2kπ
C. x=π2+kπ
D. π+kπ
7. Hàm số f(x)=1+sin2x−−−−−−−−√ có đạo hàm tại x=π2 là: Câu trả lời của bạn:
A. -1
B. 1
C. 2
D. 3
8. Cho hàm số f(x) = 2sinx - sin2x. Phương trình f'(x) = 0 có nghiệm là: Câu trả lời của bạn:
A. x=2kπ3
B. x=π2+k2π
C. π3+kπ
D. π4+kπ2
9. Cho hàm số f(x) = msinx + (m + 1)cosx - (2m + 1)x. Điều kiện của m để phương trình f'(x) = 0 có nghiệm là: Câu trả lời của bạn:
A. −1≤m≤0
B. 0≤m≤1
C. Một kết quả khác
D. 2≤m
10. Cho hàm số f(x)=sinx+cosx−2√ . Phương trình f'(x) = 0 có nghiệm là: Câu trả lời của bạn:
A. x=±π3+k2π
B. x=kπ4
C. −π4+k2π
D. 2π3+kπ 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập về đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi. 

Đồng bộ tài khoản