Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
2.422
lượt xem
250
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh

Bộ sưu tập Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các kiến thức về đánh dấu trọng âm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
 

Exercise 1 : Choose the word that has a different stress pattern from the others.
1. A. mountain B. maintain C. fountain D. certain
2.A. reply B. appeal C. offer D. support
3. A. answer B. allow C. agree D. deny
4. A compare B. approve C. enter D. pollute
5. A. mother B. relax C. father D. garden
6. A decide B. combine C. apply D. happen
7. A promise B. picture C. listen D. accept
8. A apple B. England C. shampoo D. grammar
9. A open B. provide C. complete D. prefer
10. A become B. promise C. suggest D. disorder
11. A flower B. exclude C. husband D. farmer
12. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge
13. A. decide B. behave C. offer D. occur
14. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November
15.A. policeman B. cinema C. yesterday D. politics

 

Exercise 2 :Luyện bài tập về trọng âm của từ
a. situation b. appropriate c. informality d. entertainment
a. example b. consider c. several d. attention
a. verbal b. suppose c. even d. either
a. attract b. person c. signal d. instance
a. certain b. couple c. decide d. equal
a. attractiveness b. traditional c. generation d. American
a. summary b. different c. physical d. decision
a. believe b. marriage c. response d. maintain
a. partnership b. romantic c. actually d. attitude
a. possible b. university c. secondary d. suitable
Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bài tập về dấu trọng âm trong Tiếng Anh hay mà mình đang tìm.

Đồng bộ tài khoản