Bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
352
lượt xem
7
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản

Mô tả BST Bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản có trên eLib.vn. Bao gồm nhiều tài liệu là các bài tập độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều ở mức độ cơ bản. Các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững lý thuyết và cách giải các bài tập về dòng điện xoay chiều. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiênBài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản - Số 1 trong bộ sưu tập Bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản dưới đây:

A. Phương pháp giải bài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều

Độ lệch pha giữa i và u rồi suy ra 
Đôi lúc ta xử dụng cos = . hay rồi suy ra , nhớ có thể dương hay âm
+ Nếu: ZL > ZC hay L > thì u nhanh pha hơn i : >0 (mạch có tính cảm kháng)
+ Nếu: ZL < ZC hay L < thì u chậm pha hơn i : <0 (mạch có tính dung kháng)
+ Nếu:ZL= ZC hay L = thì u cùng pha với i:  = 0
Khi đoạn mạch RLC cộng hưởng thì :
Hoặc dùng giản đồ vecto

B. Bài tập áp dụng về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều

Bài 1: Đoạn mạch AB gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1/2 H, một tụ điện có điện dung C = và một điện trở thuần R = 50 mắc như hình vẽ. Điện trở của cuộn dây nhỏ không đáng kể. Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là U = 100V. Tính độ lệch pha của điện áp giữa 2 điểm A và N đối với điện áp giữa 2 điểm M và B.
Bài 2: Đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp như hình vẽ ,
biết R= 100W; UR =50V; UL=50V;UC=100V; f =50Hz
a) L, C?
b) ZAB? UAB?
c) ? Dựa vào giản đồ tìm UAB
Bài 4( ĐH 2009): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
Bài 5( ĐH 2009): Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó
A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. trong mạch có cộng hưởng điện.
D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Bài 5(C.Đ 2010): Đặt điện áp u=U0cost có  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi  < thì
A. điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Bài 6(C.Đ 2010): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40  và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng
Bài 7(C.Đ 2010): Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là . Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là
Bài 8(C.Đ 2010): Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A.Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B.Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C.Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D.Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập về độ lệch pha trong dòng điện xoay chiều cơ bản. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 

Đồng bộ tài khoản