Bài tập về Đồng vị

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
991
lượt xem
24
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Đồng vị

Mô tả BST Bài tập về Đồng vị

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập về Đồng vị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Đồng vị

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập về Đồng vị của thư viện eLib dưới đây:

A. LÝ THUYẾT
a . Công thức tính nguyên tử khối trung bình

Trong đó: là nguyên tử khối trung bình
A1, A2..: là số khối mỗi đồng vị.
Nếu x1, x2…: là phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị => x1 +x2 + ..+ xn = 100%
Nếu x1, x2 …: là số nguyên tử mỗi đồng vị => x1 +x2 + ..+ xn = tổng số nguyên tử.
Nếu 1 nguyên tố chỉ có 2 đồng vị X1, X2 => gọi % đồng vị 1 là a thì % đồng vị 2 là 100 - a % hay 1-a

b. Chú ý :
- A = n + p
- Từ tỉ lệ nguyên tử ta co thể tính được % số nguyên tử :
Vd :……………………………………………..
- Kí hiệu nguyên tử:
A X trong đó: X : là kí hiệu hóa học của nguyên tố.
Z : là số proton (Z = số p = số e, ĐTHN là Z+) A : là số khối (A = Z + N)

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG .
I. TÍNH THEO CÔNG THỨC
1. Tính số khối trung bình khi biết từ % số lượng và số khối các đồng vị
PP: Tìm số khối A và x của mỗi đồng vị
- Thay vào công thức =>
1. Nguyên tố argon có 3 đồng vị: . Xác định nguyên tử khối trung bình của Ar.
Giải :
2. Trong tự nhiên brom có hai đồng vị bền : chiếm 50,69% số nguyên tử và chiếm 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối trung bình của brom.
3. Trong tự nhiên, nguyên tố clo có hai đồng vị là chiếm 75,53% và chiếm 24,47%.
a) Tính nguyên tử khối trung bình của clo.
4. a) Cho 2 đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : (99,9%), (0,1%). Hãy tính nguyên tử khối trung bình của hiđro.
5. Cho thành phần phần trăm các đồng vị của 2 nguyên tố Ar, K là
99,63% 0,31% 0,06% 93,26% 6,73% 0,01%
a) Tính nguyên tử khối trung bình của Ar và K.
b) Giải thích tại sao Ar có số hiệu nguyên tử nhỏ hơn K nhưng lại có khối lượng nguyên tử trung bình lớn hơn.
 

Hy vọng rằng BST Bài tập về Đồng vị sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản