Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 3 tài liệu

0
587
lượt xem
22
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao

Mô tả BST Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các bài tập nâng cao về giao thoa sóng cơ trong bộ sưu tập Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững công thức và cách giải các bài tập về giao thoa sóng cơ. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập nâng cao về sóng cơ học - Phần giao thoa sóng được lấy ra từ BST Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao:

Bài tập nâng cao về sóng cơ học

Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau AB=8cm dao động với tần số f=20Hz và pha ban đầu bằng 0. Một điểm M trên mặt nước, cách A một khoảng 25cm và cách B một khoảng 20,5cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm. Điểm Q cách A khoảng L thỏa mãn AQ⊥ AB. Tính giá trị cực đại của L để điểm Q dao động với biên độ cực đại.
A.20,6cm
B.20,1cm
C.10,6cm
D.16cm
Câu 2: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nươc với hai nguồn sóng cùng pha S1,S2 cách nhau 6λ. Hỏi trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động cực đại và cùng pha với hai nguồn.
A.13.
B.6.
C.7.
D.12.
Câu 3: Tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 18cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1=asin(40πt+π/6)cm và u2=asin(40πt+π/2)(cm) . Vận tốc truyền sóng là v=120(cm/s) . Gọi A,B là 2 điểm trên mặt nước sao cho ABS1S2 là hình vuông. Trên đoạn AB có đường dao động cực tiểu là :
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 4: Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20s và 1/15s. Biết khoảng cách giữa hai điểm M,N là 0,2cm. Bước sóng của sợi dây là:
A.5.6cm
B.4.8cm
C.1.2cm
D.2.4cm
Câu 5: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn điểm A,B cách nhau AB=10 cm dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng theo các phương trình:uA=acos(2πft+φ1), uB=acos(2πft+φ2) . Biết tần số dao động của hai nguồn là f=100Hz, độ lệch pha giữa hai nguồn là Δφ=φ1−φ2=π/3 và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Trên đường chéo AC của hình chữ nhật ABCD (BC=4cm) có số điểm dao động với biên độ 2a là:
A. 7 điểm.
B. 10 điểm.
C. 8 điểm.
D. 9 điểm.
Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định. Gọi B là điểm bụng thứ hai tính từ A,C là điểm nằm giữa A và B. Biết AB=30cm, AC=20/3cm, tốc độ truyền sóng trên dây là v=50cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là:
A. 4/15s.
B.1/5s.
C. 2/15s.
D. 2/5s.
Câu 7: Trên mặt nuóc phẳng lặng có hai nguồn điểm dao đông S1 và S2. Biết S1S2=10cm, tần số và biên độ dao động của S1, S2 là f=120Hz, a=0,5cm. Khi đó trên mặt nước, tại vùng giữa S1 và S2 người ta quan sát thấy có 5 gợn lồi và những gợn này chia đoạn S1S2 thành 6 đoạn mà hai đoạn ở hai đầu chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại. Bước sóng λ có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. λ=4cm
B. λ=8cm
C. λ=2cm
D. λ=6cm
Câu 8: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 1,2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là
A. 11/20s
B. 1/60s
C. 1/20s
D. 1/12s

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về giao thoa sóng cơ nâng cao. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.

Đồng bộ tài khoản