Bài tập về Glucozơ

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 tài liệu

0
181
lượt xem
4
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Glucozơ

Mô tả BST Bài tập về Glucozơ

Bộ sưu tập Bài tập về Glucozơ sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập điển hình giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững các kiến thức đã được học trong chương trình Hoá lớp 12.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Glucozơ

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn nội dung được trích từ bộ sưu tập Bài tập về Glucozơ dưới đây:

Bài 1: Cho các chất CH3CHO CH3COOH glucozơ C2H5OH CH3COOC2H5 glixerol đựng trong các lọ mất nhãn được đánh theo chữ cái A, B, C, D, E, F. Xác định từng chất trong mỗi lọ, biết :
A B C D E F
Na 0 0 x x x x
NaOH x 0 0 0 0 x
Cu(OH)2 0 0 x 0 x x
AgNO3/NH3 0 x x 0 0 0
Dấu x : có phản ứng Dấu 0 : không phản ứng

Bài 2: Phân biệt các dung dịch sau đây bằng phương pháp hóa học.
a. glucôzơ, glixerol,fructozơ b. glucôzơ, glixerol, etanol, axit axetic
c. glucôzơ, anđehit fomic, etanol d. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic

Bài 3: Phản ứng tráng bạc
3.1. Tính khối lượng glucozơ cần để thu được 32,4g Ag
3.2. Đun nóng 5,4g glucozơ với dd AgNO3/NH3 dư thu được kt bao nhiêu gam Ag, biết H = 95%.
3.3. Đun nóng 22,6 hỗn hợp glucozơ và glixerol với dd AgNO3/NH3 dư thu được 21,6g Ag. Tính t/phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
3.4. Đun nóng 45,75g hỗn hợp glucozơ và anđehit fomic với dd AgNO3/NH3 dư thu được m(g) Ag. Hòa tan hoàn toàn m(g) Ag vào dd HNO3 thấy có 4480ml NO thoát ra (đktc)
Xác định thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
3.5. Đốt cháy hoàn toàn 1,8g một cacbohidrat thu được 1344ml CO2 (đkc) và 1,08g H2O.Cho 0,9g cacbohidrat đó tác dụng dd AgNO3/NH3 dư thì thu được 1,08g Ag.
a)Xác định CTPT của cacbohidrat.
b)Viết CTCT của cacbohidrat.

Để xem thêm các nội dung về Bài tập về Glucozơ hay khác, quý thầy cô và các em cùng download về tham khảo nhé (hoàn toàn miễn phí)!
Đồng bộ tài khoản