Bài tập về GTLN và GTNN của hàm số ôn thi đại học

Chia sẻ: Dương Thị Tố Như | Ngày: | 2 tài liệu

0
5.710
lượt xem
178
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về GTLN và GTNN của hàm số ôn thi đại học

Mô tả BST Bài tập về GTLN và GTNN của hàm số ôn thi đại học

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp của đề thi. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập hay của chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập (BST) các bài tập về GTLN và GTNN của hàm số này gồm nhiều dạng bài tập về giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số. Đây là kho bài tập về tìm GTLN và GTNN nhiều nhất dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về GTLN và GTNN của hàm số ôn thi đại học

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ BẰNG CÁCH KHẢO SÁT TRỰC TIẾP HÀM SỐ
1.1/ Phương pháp giải bài toán: Tìm GTNN, GTLN của hàm số y = f(x) trên tập số D.
Phương pháp chung
- Lập bảng biến thiên của hàm số trên tập số D. Căn cứ vào bảng biến thiên để kết luận.
Lưu ý 1: Nếu D là đoạn [a; b] thì có thể làm như sau:
- Tính đạo hàm y’.
- Tìm các nghiệm của y’ trong đoạn [a; b], giả sử các nghiệm này là x1, x2 ...
- Tính f(a), f(b), f(x1), f(x2) ....
- KL: Số lớn nhất (nhỏ nhất) trong các số trên là GTLN, (NN) của f(x) trên [a; b].
Lưu ý 2: Khi KL về GTLN, GTNN tìm được phải nêu rõ nó đạt được khi x nhận giá trị nào.
1.2/ Bài tập tự luyện

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP TÌM GTLN, NN CỦA HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ
2.1/Phương pháp giải
Phương pháp đổi biến số để tìm GTLN, GTNN của hàm số y = f(x) (x thuộc tập xác định của hàm số hoặc thuộc một tập số cho trước)
Bước 1. Lựa chọn cách đặt ẩn phụ t theo x.
Bước 2. Chuyển ĐK của biến số x sang ĐK của biến số t. Giả sử tìm được
Bước 3. Chuyển bài toán ban đầu thành bài toán mới đơn giản hơn. Cụ thể là: Tìm GTLN, GTNN của hàm số f(t) trên tập số K.
2.2/ Ví dụ minh họa
Trước tiên sẽ lưu ý đến sai lầm mà học sinh thường gặp khi giải một bài toán bằng phương pháp đổi biến số nói chung, và bài toán tìm GTLN, GTNN bằng phương pháp đổi biến nói riêng thông qua ví dụ

CHƯƠNG 3. TÌM GTLN, NN CỦA BIỂU THỨC CÓ NHIỀU BIẾN SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ
3.1/Phương pháp giải
Để tìm GTLN, GTNN của một biểu thức có chứa nhiều hơn một biến số nào đó ta có thể dùng phương pháp đổi biến số như sau:
Bước 1. Biểu diễn các biến số của biểu thức ban đầu theo một biến số mới.
Bước 2. Tìm điều kiện cho biến số mới (dựa trên điều kiện của các biến số ban đầu).
Bước 3. Tìm GTNN, GTLN của hàm số theo biến số mới tương ứng với điều kiện của nó. 

Đồng bộ tài khoản