Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 23 tài liệu

0
811
lượt xem
13
download
Xem 23 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất

Mô tả BST Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành BST Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Chúng tôi mong rằng quý thầy cô và các em sẽ có thêm những tư liệu hay trong giảng dạy và học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

[1]. Viết các phương trình phản ứng khi cho NaCl, NaF, NaBr, NaI tác dụng với H2SO4 đặc.
(2HBr + H2SO4 Br2 + SO2 + 2H2O; 8HI + H2SO4 4I2 + H2S + 8H2O).

[2]. Viết các phương trình phản ứng khi cho các halogen tác dụng với nước.
(PT phản ứng như nhau, khả năng phản ứng giảm từ Cl2 đến I2 trường hợp của F2)

[3]. Phản ứng của các halogen với dd kiềm.
(trong môi trường kiềm, các hipohalogenit bị phân hủy theo phản ứng:
3XO- 2X- + XO3-.
Sự phân hủy phụ thuộc vào bản chất của các halogen và nhiệt độ
- ClO- phân hủy chậm ở nhiệt độ thường, nhanh khi đun nóng.
- BrO- phân hủy chậm ở nhiệt độ thấp, nhanh ở nhệt độ thường.
- IO- phân hủy ở tất cả các nhiệt độ.
Vậy quá trình phân hủy tăng khi nhiệt độ tăng, tăng từ clo đến iot.
Cl2 + KOH KCl + KClO + H2O
Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O
Cl2 + KOH KCl + KClO4 + H2O
Cl2 + KOH KCl + O2 + H2O
Br2 + KOH KBr + KBrO3 + H2O
I2 + KOH KI + KIO3 + H2O).

[4]. Viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:
1/ Dùng các pp điều chế Cl2 trong ptn để điều chế Br2, I2. Vì sao không điều chế được F2 bằng cách trên?
2/ Cho luồng khí Cl2 từ từ đi vào dd KI có lẫn KBr có vài giọt hồ tinh bột(nêu hiện tượng xảy ra).
3/ Cho khí Cl2 qua ddNaOH loãng lạnh, ddKOH(t0=700c), ddCa(OH)2 loãng lạnh, Ca(OH)2 khan và CaO.
4/ Phân hủy CaOCl2 bởi CO2 ẩm.
5/ F2 qua ddNaOH 2% lạnh, ddNaOH đặc ở nhiệt độ thường.
(F2 + NaOH OF2 + NaF + H2O)
6/ Cho khí SO2 qua dd nước brom khi vừa hết màu nâu đỏ của dd đó. Sau đó cho tiếp ddBaCl2 vào.
7/ Cho khí H2S qua huyền phù iot thu được dd chứa kết tủa màu vàng nhạt của S.
8/ Cho NH3 + Cl2.
9/ Cho CaOCl2 + ddHCl.
10/ Cho ddKI + O3 + H2O I2 + KOH + O2.

[5]. So sánh:
1/ Tính oxi hoá của các halogen: F2, Cl2, Br2, I2; dùng các tính chất hoá học để chứng minh.
2/ So sánh tính axit của dãy: HF, HCl, HBr, HI. Giải thích?

[6]. Viết các phương trình phản ứng:
1/ 5 loại phản ứng trực tiếp điều chế ra HCl và Cl2?
2/ Cho dd HCl vào: M2(CO3)n, AxOy, Fe3O4.
3/ Cho dd HF vào các chất bột: Cu, Al, CaO, NaOH, SiO2, C, S, AgNO3.
4/ Cho dd HCl vào các chất bột hoặc chất lỏng: Hg, SiO2, P2O5, MnO2, Br2.
5/ Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, CaCl2, KCl.
6/ Nung m gam hh KCl và KClO3 với 1 lượng C vừa đủ(không có kk) ta thu được 1 khí duy nhất CO2 và phần rắn KCl. Viết phương trình phản ứng. 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Bài tập về Halogen, phản ứng oxi hóa khử và nhận biết, tách chất hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản