Bài tập về Hidroxit lưỡng tính

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 4 tài liệu

0
504
lượt xem
11
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Hidroxit lưỡng tính

Mô tả BST Bài tập về Hidroxit lưỡng tính

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới chưa? Hãy ôn tập với bộ sưu tập Bài tập về Hidroxit lưỡng tính mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Chúc bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Hidroxit lưỡng tính

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập về Hidroxit lưỡng tính. Mời quý thầy cô tham khảo:

 I. Lý thuyết cần nắm:
1. Chất lưỡng tính

Là chất vừa có khả năng cho proton H+, vừa có khả năng nhận proton H+
Ví dụ: Các oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO, Cr2O3,…), các hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3…), các muối axit (của axit yếu): NaHCO3, Na2HPO4…, các muối amoni của axit yếu như: (NH4)2CO3, CH3COONH4…
Lưu ý: - Một chất lưỡng tính thì tác dụng được với đồng thời cả axit và bazơ tuy nhiên điều ngược lại thì chưa chắc đúng.
Ví dụ: Al(OH)3 là chất lưỡng tính nên
Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
Na2CO3 vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ nhưng Na2CO3 không phải là chất lưỡng tính
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + 2NaOH
- Các kim loại có oxit và hiđroxit lưỡng tính (như: Al, Zn, Cr…) phản ứng được với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm mạnh
Ví dụ: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
2. Tính chất của muối NaAlO2 (Natri aluminat) và Na2ZnO2 (Natri zincat)
Các muối NaAlO2 và Na2ZnO2 là các muối của axit yếu Al(OH)3 và Zn(OH)2. Do đó dung dịch các muối này có môi trường bazơ mạnh. Khi thêm axit mạnh vào dung dịch các muối này sẽ xuất hiện kết tủa do axit mạnh đẩy axit yếu là Al(OH)3 và Zn(OH)2 ra khỏi muối và tạo thành kết tủa.
Ví dụ 1: NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3
Nếu dư HCl thì: Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Ví dụ 2: NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3
Các phản ứng của Zn(OH)2, Na2ZnO2 hoàn toàn tương tự như của Al(OH)3 và NaAlO2
Lưu ý: Các kim loại, oxit kim loại kiềm và kiềm thổ (trừ Be và Mg) tác dụng với H2O tạo ra các dung dịch bazơ kiềm. Do đó cần lưu ý, khi cho kim loại kiềm hoặc kiềm thổ (ví dụ Na) vào dung dịch chứa Al3+, Zn2+…thì:
2Na + 2H2O → 2Na+ + 2OH- + H2
Sau đó: Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 và Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Hi vọng, bộ Bài tập về Hidroxit lưỡng tính này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản