Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 12 tài liệu

0
387
lượt xem
0
download
Xem 12 tài liệu khác
Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11

Mô tả BST Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho các em những kiến thức bổ ích, cho các thầy cô giáo các tài liệu tham khảo để giảng dạy. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn từ những nguồn tham khảo đáng tin cậy. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11:

Bài tập 1: AB với góc tới i = 0. thì đường đi của tia sáng thế nào?
Giải
- Góc tới i = 0 ( tia sáng tới vuông góc với mặt AB truyền thẳng
=> Góc tới của mắt AC là
r’ = A = 600
sini’ = nsinr’ = > 1 => Tại J xảy ra phản xạ toàn phần
- Tia sáng phản xạ đi đến mặt đáy BC và vuông góc với BC nên đi thẳng ra ngoài

Bài tập 2: Cho lăng kính có A = 600, chiết suất , chiếu tia tới với góc tới 450 đến mặt lăng kính, xác định góc lệch. Nếu tăng góc tói D thay đổi ra sao?

Giải
Tính góc lệch của tia sáng : sinr1 = = sin30o => r1 = 30o
r2 = A – r1 = 60o – 30o = 30o
sini2 = nsinr2 = = sin45o => i2 = 45o
D = i1 + i2 – A = 45o + 45o – 60o = 30o
b) Trong trường hợp ở câu a vì i1 = i2 nên góc lệch tìm được là góc lệch cực tiểu, vì thế nếu ta tăng hoặc giảm góc tới một vài dộ thì i1  i2 nên góc lệch sẽ tăng
Bài tập 3: Lăng kính có n = 1,5 và A = 300 . Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính .
a/ Tính góc ló và góc lệch của tia sáng
b/ Giữ chùm tia tới cố định, thay lăng kính trên bằng một lăng kính có cùng kích thước nhưng n’  n.
Giải
Chùm tia ló sát mặt sau của lăng kính.
a) Tại I ta có i1 = 0 => r1 = 0.
Tại J ta có r1 = A = 300
sini2 = nsinr2 = 1,5sin300 = 0,75 = sin490 => i2 = 490.
Góc lệch:
D = i1 + i2 – A = 00 + 480 – 300 = 190.
b) Ta có sini2’ = n’sinr2
=> n’ =
Bài tập 4: Lăng kính có chiết suất n = 1,5 và góc chiết quang A = 30o. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vuông góc với mặt bên AB của lăng kính..Tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính và góc lệch của tia ló và tia tới.
Giải
Vì tia tới qua mặt bên thứ nhất (tại I) của lăng kính với góc tới bằng 0 (vuông góc với mặt phân cách) nên tia sáng truyền thẳng;
Xét tia sáng gặp mặt bên thứ hai của lăng kính tại J:
Từ tính chất về góc của tam giác, ta suy ra góc tới i tại J là: i = 30o.
Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại J:
sinr = nsini = 1,5.0,5 = 0,75=> r  48o35’
*Từ hình vẽ (hình 1), ta suy ra góc lệch
D = r – i = 18o35’.
Bài tập 5:Lăng kính có chiết suất n = và góc chiết quang A = 60o. Một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc tới 300 .Tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính và góc lệch của tia ló và tia tới.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về Lăng kính - Vật lý 11. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản