Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK

Chia sẻ: An | Ngày: | 3 tài liệu

0
312
lượt xem
3
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK

Mô tả BST Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK

Đến với các tài liệu hay trong bộ sưu tập Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và ôn tập rộng kiến thức môn Sinh học. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bộ sưu tập này. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1. Làm thế nào để biết được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?
Câu 2. Có thể dùng phương pháp nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?
Câu 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa bao nhiêu nhóm gen liên kết?
Câu 4. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50cM lại cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể?

BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG:
Bài 1.
Lai ruồi giấm thân đen, cánh dài thuần chủng với ruồi giấm thân xám, cánh ngắn thuần chủng. F1 thu được toàn ruồi giấm thân xám, cánh dài. Cho F1 tạp giao với nhau, F2 thu được: 584 thân đen, cánh dài: 1178 thân xám, cánh dài: 590 thân xám, cánh ngắn. Biện luận và viết SĐL từ P đến F2, cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng.
Bài 2. Cho 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Sau đó, cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 0,705 thân xám, cánh dài: 0,205 thân đen, cánh cụt: 0,045 thân xám, cánh cụt: 0,045 thân đen, cánh dài
a. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Cho con đực thân đen, cánh cụt và con cái thân xám, cánh dài ở F2 giao phối với nhau thì kết quả ở F3 sẽ thế nào để xác định được con cái F2 dị hợp tử về 2 cặp gen.
Bài 3. Khi lai thuận và nghịch hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, có tua cuốn và hạt nhăn, không có tua cuốn với nhau đều được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Sau đó cho F1 giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ 3 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, không có tua cuốn.
a. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2
b. Để thế hệ sau có tỉ lệ 1 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt trơn, không tua cuốn: 1 hạt nhăn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, không tua cuốn thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng nêu trên. 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và các tài liệu hay khác trong BST Bài tập về Liên kết gen và hoán vị gen trong SGK!
Đồng bộ tài khoản