Bài tập về liên từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
668
lượt xem
38
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về liên từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về liên từ trong tiếng Anh

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Bài tập về liên từ trong tiếng Anh, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về liên từ trong tiếng Anh

Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập về liên từ trong tiếng Anh dưới đây của chúng tôi

Hãy chọn một câu trả lời có nghĩa gần nhất với câu đã cho:
1. Mary tried to keep calm although she was very disappointed.
A. Mary was too disappointed to keep calm.
B. Despite her disappointment, Mary tried to keep calm.
C. Mary lost her temper because of her disappointment.
D. Feeling disappointed, Mary tried to keep calm, but she failed.
2. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.
A. It rained so heavily that the explorers could not continue their journey.
B. The explorers put off their journey due to the heavy rain.
C. The heavy rain could not prevent the explorers from continuing their journey.
D. If it had rained heavily, the explorers would not have continued their journey.
3. Despite his ability to do the job, he was not offered the position.
A. It was his ability that helped him do the job and get the position.
B. Although he was able to do the job, but he was not offered the position.
C. He was not offered the position, regardless of his ability to do the job.
D. If he had enough ability to do the job, he would be offered the position.
4. He had worked very hard but he failed.
A. Hard as he worked, he failed.
B. Thanks to his hard work, he failed.
C. He did not succeeded because of his being hard working.
D. Even though being hard-working, he failed.
5. He kept on working though he was ill.
A. In spite of was ill, he kept on working. B. In spite of being illness, he kept on working.
C. Despite his illness, he kept on working. D. although illness, he kept on working.
6. Although Tom took a taxi, he was still late for the party.
A. In spite of Tom took a taxi, he was still late for the party.
B. Tom was still late for the party in spite of taking a taxi.
C. Despite took a taxi, Tom was still late for the party.
D. Though taking taxi, he was still late for the party.
7. “I have tried hard but cannot earn enough money” means _______.
A. Although I have tried hard, I cannot earn enough money.
B. I have tried hard and so I cannot earn enough money.
C. I have tried hard so that I cannot earn enough money.
D. I have tried hard to I cannot earn enough money.
8. Although she felt jealous, she tried to hide her feelings.
A. Despite feeling jealous, she tried to hide her feelings.
B. Despite her jealousy, she tried to hide her feelings.
C. She tried to hide her feelings in spite of she felt jealous.
D. Even though her jealousy, she tried to hide her feelings.
9. Despite the increase in their salaries, 60 per cent of Japanese workers still spend Saturday at work.
A. In spite of their salaries are increased B. Although they has got the increase in their salaries
C. As their salaries have been increased D. Even though their increasing salary
10. He was very tired but he kept on working.
A. Despite he was very tired, he kept on working.
B. In spite of he was very tired, he kept on working.
C. Though his tiredness, he kept on working.
D. Although he was very tired, he kept on working

Chúng tôi mong rằng BST Bài tập về liên từ trong tiếng Anh sẽ là người bạn đồng hành cho những ai muốn tìm hiểu về Bài tập về liên từ trong tiếng Anh.
 

Đồng bộ tài khoản