Bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 18 tài liệu

0
2.723
lượt xem
297
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng cung cấp các nhiều bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh:

Noun clauses "the subjunctive"

1. The coach advised ............................. .
a. that the students competed in the race
b. when the students compete in the race
c. that the students compete in the race
d. why the students compete in the race
2. I wish .........................
a. that I was there at the party
b. were I there at the party
c. I was there at the party
d. that I were there at the party
3. The teacher asked .........................
a. that all students are on time for the practice TOEFL test
b. all students are on time for the practice TOEFL test
c. that all students be on time for the practice TOEFL test
d. that all students should be on time for the practice TOEFL test
4. I demand .........................
a. that you do your chores immediately
b. that you do your chore immediately
c. that you should do your chores immediately
d. that you will do your chores immediately
5. Did you know ............................. ?
a. that voyeur television be becoming more popular
b. that voyeur television is becoming more popular
c. that is voyeur television becoming more popular
d. what voyeur television is becoming more popular
6. His girlfriend insists ............................. .
a. not that he date other women
b. that he not dates other women
c. he must not date other women
d. that he not date other women
7. Historians don't really know .........................
a. whose invented fire
b. who invented fire
c. who did invent fire
d. who invents fire
8. I propose ............................. .
a. we should finish the kitchen installation next week
b. that we will finish the kitchen installation next week
c. that we finish the kitchen installation next week
d. where we finish the kitchen installation next week
9. She recommended .........................
a. that John complete his homework before watching television
b. that John completes his homework before watching television
c. that John should complete his homework before watching television
d. whom John complete his homework before watching television
10. The admissions employee requested ............................. .
a. that Shadi will resend all his transcripts from Israel
b. that can Shadi resend all his transcripts from Israel
c. that Shadi should resend all his transcripts from Israel
d. that Shadi resend all his transcripts from Israel

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông. 
 

Đồng bộ tài khoản