Bài tập về Momen lực Vật lý 10

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 1 tài liệu

0
318
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Momen lực Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập về Momen lực Vật lý 10

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập về Momen lực Vật lý 10. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách làm các bài tập liên quan đến Momen lực. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý 10 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Momen lực Vật lý 10

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập về Momen lực Vật lý 10:

Bài tập về Momen lực

Bài 1: Một người tác dụng một lực 30 N vào một tấm ván nằm ngang tại vị trí A cách tấm quay O là 20 cm Tìm momen lực trong trường hợp lực có phương hợp với vectơ OA một góc:
a. 900 b. 00 c. 300
Bài 2: Một thanh gỗ có trục quay là O . Đặt vào 2 vị trí A, B ở về hai phía với O, cách O lần lượt là 10 cm và 20 cm, 2 lực FA = 20 N, FB = 30 N theo phương hướng xuống. Vẽ cánh tay đòn và tính momen lực trong 2 trường hợp:
a. Thanh nằm ngang.
b. Thanh nằm lệch với phương ngang 1 góc 300.
Bài 3: Tác dụng 2 lực F1, F2 vào một tấm ván quay quanh một tâm O.Cánh tay đòn của lực F1 và F2 đối với tâm O lần lượt là 20 cm và 30 cm. Tấm ván không quay.
a. Tìm tỉ số F1 và F2 b. Biết F1 = 20 N. Tìm F2.
Bài 4: Một người gánh một quang gánh dài 1 m nằm ngang. Vị trí đặt vai ở ngay chính giữa gánh. Ở phía sau treo một vật nặng có khối lượng 30 kg ở cuối gánh. Hỏi người đó phải tác dụng một lực F bằng bao nhiêu vào vị trí cách vai 20 cm để giữ gánh thăng bằng?
Bài 5: Đặt một thanh AB dài 5m có khối lượng 20 kg lên một điểm O cách A một đoạn 1,2 m. Phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu ở vị trí điểm B để có thể giữ thanh thăng bằng?
Bài 6: Đặt một thanh AB dài 4m có khối lượng 10 kg lên một điểm O cách A một đoạn 1 m. Ở vị trí của A đặt thêm một vật nặng 20 kg. Phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu ở vị trí điểm B để có thể giữ thanh thăng bằng?
Bài 7: Đặt một thanh AB dài 3m có khối lượng 15 kg lên một điểm O cách A một đoạn 1 m. Để thanh thăng bằng, người ta phải đặt thêm một vật có khối lượng 5kg. Xác định vị trí để đặt vật.
Bài 8:Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào?
Bài 9:Một thanh chắn đường dài 7,8m; có trọng lượng 2100N và có trọng tâm ở các đầu bên trái 1,2m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên phải 1,5. Phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang?

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về Momen lực Vật lý 10. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản