Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
226
lượt xem
9
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học

Mô tả BST Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh BST Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Vật lý 12 trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các dạng bài hay, có nội dung sát với chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo các dạng bài tập về phóng xạ được trích từ bộ sưu tập Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học dưới đây:
Dạng 1: Xác định lượng chất còn lại (N hay m), độ phóng xạ
a.Phương pháp: Vận dụng công thức:
- Khối lượng còn lại của X sau thời gian t : .
- Số hạt nhân X còn lại sau thời gian t :
- Độ phóng xạ: ; hay Với :
- Công thức tìm số mol :
- Chú ý: + t và T phải đưa về cùng đơn vị .
+ m và m0 cùng đơn vị và không cần đổi đơn vị
Các trường hợp đặc biệt, học sinh cần nhớ để giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm:
b. Bài tập:
Bài 1: Chất Iốt phóng xạ I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?
A. O,87g B. 0,78g C. 7,8g D. 8,7g
HD Giải : t = 8 tuần = 56 ngày = 7.T .Suy ra sau thời gian t thì khối lượng chất phóng xạ I còn lại là :
= 0,78 gam . Chọn đáp án B.
Bài 2 : Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?
A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%.
HD Giải : T = 3,8 ngày ; t = 11,4 = 3T ngày . Do đó ta đưa về hàm mũ để giải nhanh như sau :
= 12,5% Chọn : C.
Bài 3: Pôlôni là nguyên tố phóng xạ , nó phóng ra một hạt và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày.
1. Xác định cấu tạo, tên gọi của hạt nhân con X.
2. Ban đầu có 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu phóng xạ sau 3chu kì bán rã.

Dạng 2: Xác định lượng chất đã bị phân rã
a.Phương pháp:
- Cho khối lượng hạt nhân ban đầu m0 ( hoặc số hạt nhân ban đầu N0 ) và T . Tìm khối lượng hạt nhân hoặc số hạt nhân đã bị phân rã trong thời gian t ?
- Khối lượng hạt nhân bị phân rã: Δm =
- Số hạt nhân bị phân rã là : ΔN =
-> Hay Tìm số nguyên tử phân rã sau thời gian t:
- Chú ý : là không được áp dụng định luật bảo toàn khối lượng như trong phản ứng hoá học. 
A -> B + C . Thì: mA ≠ mB + mC
b. Bài tập:
Bài 1. Chất phóng xạ phóng ra tia thành chì .
a/ Trong 0,168g Pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân dã trong 414 ngày đêm, xác định lượng chì tạo thành trong thời gian trên ?
b/ Bao nhiêu lâu lượng Pôlôni còn 10,5mg ? Cho chu kỳ bán dã của Pôlôni là 138 ngày đêm .
HDGiải :
a/ Số nguyên tử Pôlôni lúc đầu : N0 = m0NA/A , với m0 = 0,168g , A = 210 , NA = 6,022.1023
Ta thấy t/T = 414/138 = 3 nên áp dụng công thức : N = N02—t/T = N02—3 = N0/8 .
Số nguyên tử bị phân dã là: N = N0 – N = N0(1 – 2—t/T) = 7N0/8 = 4,214.1020 nguyên tử .
Số nguyên tử chì tạo thành bằng số nguyên tử Pôlôni phân rã trong cùng thời gian trên .
Vì vậy thời gian trên khối lượng chì là : m2 = N.A2/NA , với A2 = 206 . Thay số m2 = 0,144g .
b/ Ta có : m0/m = 0,168/0,0105 = 16 = 24 . Từ công thức m = m02—t/T => m0/m = 2t/T = 24
Suy ra t = 4T = 4.138 = 552 ngày đêm.
Bài 2: Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1s trong 1g Rađi Ra . Cho biết chu kỳ bán rã của Ra là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA = 6,02.1023 mol-1.
A. 3,55.1010 hạt. B. 3,40.1010 hạt. C. 3,75.1010 hạt. D..3,70.1010 hạt.
HD Giải: Số hạt nhân nguyên tử có trong 1 gam 226Ra là : N0 = hạt .
Suy ra số hạt nhân nguyên tử Ra phân rã sau 1 s là :
hạt . Chọn D.
Bài 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán ra T. Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại
A. 7 B. 3 C. 1/3 D. 1/7

Để xem thêm bài tập về hạt nhân phóng xạ và nhiều Bài tập về Phóng xạ ôn thi đại học hay khác, quý thầy cô và các em cùng download về tham khảo nhé (hoàn toàn miễn phí)!

Đồng bộ tài khoản