Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 4 tài liệu

0
216
lượt xem
1
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK Sinh học 12

Đến với bộ sưu tập Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK Sinh học 12

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Các câu hỏi trong bài
Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp nhân tố di truyền (alen) quy định cho một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có một nhân tố?
Trả lời:
Nhờ phương pháp độc đáo là phân tích cơ thể lai, ông đã tìm ra quy luật di truyền các cập tính trạng.

II. Trả lởi các câu hỏi cuối bài
1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?
A. Bố mẹ phải thuần chủng.
B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.
C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
E. Tất cả các điều kiện nêu trên.
Trả lời: E

2. Nếu các alen cùa cùng một gen không có quan hệ trội – lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li cùa Menđen có còn đúng hay không?
Trả lời:
Vẫn đúng. Vì quy luật phân li cùa Menđen chi sự phân li cùa các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen. 

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập về Quy luật phân li (Quy luật Menden) trong SGK sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản