Bài tập về Tinh bột

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
131
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Tinh bột

Mô tả BST Bài tập về Tinh bột

Đến với bộ sưu tập Bài tập về Tinh bột, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Hoá. Bộ sưu tập này gồm cả bài tập trắc nghiệm và tự luận. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Tinh bột

Thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Bài tập về Tinh bột dưới đây:

Bài 1: Viết ptpư biểu diễn theo sơ đồ sau:
1.1. Tinh bột → C6H12O6 → C2H5OH → C4H6 → C4H6Br2 → C4H8O2 → C4H10O2 →
→ OHC-CH2CH2-CHO → NH4OOC-CH2CH2-COONH4 → NaOOC-CH2CH2-COONa
1.2. (C6H10O5)n → A → B → C → D → CH3COOCH3 → B

Bài 2: Phân biệt các chất sau bằng pp hoá học: glixerol, tinh bột, glucozơ, saccarozơ

Bài 3: cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suấ 80%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75g kết tủa. Tính giá trị của m

Bài 4: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Tính giá trị của m

Bài 5: Hỗn hợp A gồm tinh bột, glucozơ.Chia hh thành 2 phần bằng nhau
+Phần 1 : Khuấy trong nước,lọc lấy dd rồi cho pư với dd AgNO3 /NH3 thu được 2,16g Ag.
+Phần 2 : đun nóng với dd H2SO4 loãng.Hỗn hợp sau pư được trung hoà bởi dd NaOH, sau đó cho toàn bộ sản phẩm t/d dd AgNO3/NH3 thu được 6,48g Ag. Tính % theo khối lượng của tinh bột,glucozơ trong hh A,giả sử các pư xảy ra hoàn toàn.

Bài 6: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất quá trình lên men là 85%
a) Tính khối lượng ancol thu được
b) Nếu pha loãng ancol đó thành ancol 400 thì thể tích dd ancol thu được là bao nhiêu? Biết DC2H5OH=0,8g/ml

 

Mời quý thầy cô và các em download để tham khảo nhiều Bài tập về Tinh bột hay khác trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản